Про участь у селекторній нараді МОЗ України.

16 серпня 2018 року керівник ДУ «Харківський ОЛЦ МОЗ України» прийняла участь в селекторній нараді МОЗ України по обговоренню проекту розпорядження КМУ, яким пропонується затвердити Стратегію розвитку національної програми імунопрофілактики та захисту населення від вакцинокерованих інфекцій до 2022 р.

У Стратегії наголошується, що останніми роками в  Україні захворюваність на кір, краснуху, епідемічний паротит, кашлюк, дифтерію набуває нестабільного некерованого характеру, про що свідчить чергування періодів підйому і спаду захворюваності, зменшення міжепідемічних проміжків часу. З кожним роком зменшуються обсяги лабораторних обстежень населення на інфекції, які запобігаються засобами специфічної імунопрофілактики. Недостатній рівень політичної та фінансової підтримки системи охорони здоров’я, відсутність довгострокової стратегії імунопрофілактики в країні, стратегічного багаторічного планування постачань призвели до нестабільного рівня забезпечення імунобіологічними препаратами протягом останніх років.

План заходів щодо реалізації Стратегії дозволить забезпечити протягом 2018–2022 рр. зниження рівня захворюваності на вакцинокеровані інфекційні хвороби, смертність та інвалідність унаслідок інфекційних хвороб шляхом використання високоякісних, безпечних і прийнятних за вартістю продуктів і технологій, які в рівній мірі будуть доступними всім верствам населення.

Поставленої мети планується досягти шляхом: підвищення пріоритетності на рівні країни системних заходів з імунопрофілактики населення, удосконалення національного законодавства та забезпечення стабільного фінансування заходів; забезпечення справедливого всеохоплюючого доступу населення країни до ефективних, безпечних та економічно обґрунтованих заходів з імунопрофілактики; формування в населення, медичної спільноти та представників державної влади розуміння цінності та необхідності імунопрофілактики та створення соціального запиту стосовно імунізації; оптимізації й забезпечення сталості функціонування систем моніторингу та оцінки процесу і ефективності заходів з імунопрофілактики.