Про якість води відкритих водойм у Харківській області в 2017 році

При проведенні лабораторних досліджень води водних об’єктів, які використовуються для питних і культурно-побутових потреб, у 2017 році відбір проб проведено у 96 створах.

По бактеріологічним показникам досліджено 1219 проб, з них не відповідали вимогам нормативної документації 149 проб (12,2 %).

На вірусологічні показники досліджено 108 проб, з них не відповідали вимогам нормативної документації 4 проби (3,7 %).

На паразитологічні показники досліджено 884 проби, з них не відповідали вимогам нормативної документації 7 проб (0,8 %).

За санітарно-хімічними показниками досліджено 1229 проб, питома вага проб з перевищенням гранично допустимих концентрацій (далі – ГДК) хімічних речовин становила 10,3 % (127 проб). Перевищення нормативних вимог зареєстровані за показниками: БСК5 – у 3,2 раза, ХСК – у 2,3 раза, вміст сухого залишку перевищував ГДК – до 2,5 раза, сульфатів – до 3,0 разів, вміст розчиненого кисню – менший нормативного показника у 1,6 раза.

На радіоактивні речовини досліджено 32 проби води з 6 постійних створів спостереження на р. Сіверський Донець та р. Орілька, перевищень допустимого рівня вмісту 137Сs не виявлено.

Під час підготовки до купального сезону та протягом всього купального сезону у воді поверхневих водойм в місцях масового відпочинку населення (68 пляжів) у 2017 році досліджено 887 проб за бактеріологічними показниками, з них 111 (12,5 %) проб не відповідали нормативним вимогам; 1008 проб за санітарно-хімічними показниками, з них 99 (9,8 %) не відповідали нормативним вимогам.

У 2017 році були виділені збудники інфекційних захворювань (вірусного гепатиту А) у воді поверхневих водойм: у ставку біля с. Домаха Лозівського району, у річці Великий Бурлук (в межах смт Великий Бурлук), у воді ставка в смт Кегичівка (в межах зони купання пляжу «Комсомольський»), у ставку Бабаївська Гайдучка (смт Бабаї Харківського району). У воді водойм на деяких пляжах було встановлено перевищення нормативного вмісту ЛКП (лактозопозитивних кишкових паличок), у зв’язку з чим пляжі розцінювались як потенційно небезпечні для здоров’я людей і не рекомендувались для купання.