Про якість води відкритих водойм у Харківській області в 2018 році

При проведенні лабораторних досліджень води водних об’єктів, які використовуються для питних і культурно-побутових потреб, у 2018 році відбір проб проведено у 99 створах.

По бактеріологічним показникам досліджено 1 624 проби, з них не відповідали вимогам нормативної документації 89 проб (5,5 %).

На вірусологічні показники досліджено 105 проб, з них не відповідали вимогам нормативної документації 4 проби (3,8 %).

На паразитологічні показники досліджено 818 проб, з них не відповідала вимогам нормативної документації 1 проба (0,1 %).

За санітарно-хімічними показниками досліджено 1140 проб, питома вага проб з перевищенням гранично допустимих концентрацій (далі – ГДК) хімічних речовин становила 8,1 % (92 проби). Перевищення нормативних вимог зареєстровані за показниками: БСК5 – від 3,2 до 5,0 раз, ХСК – від 1,6 до 2,0 раз, вміст сухого залишку перевищував ГДК – від 1,2 до 4,5 раза, вміст заліза перевищував у 1,2 раза, сульфатів – до 2,5 раза, вміст розчиненого кисню – менший нормативного показника у 1,5 раза.

На вміст радіоактивних речовин досліджено 32 проби води з 6 постійних створів спостереження на р. Сіверський Донець та р. Орілька, перевищень допустимого рівня вмісту 137Сs не виявлено.

Під час підготовки до купального сезону та протягом всього купального сезону у воді поверхневих водойм в місцях масового відпочинку населення (63 пляжі) у 2018 році досліджено 985 проб за бактеріологічними показниками, з них 44 (4,5 %) проби не відповідали нормативним вимогам; 916 проб за санітарно-хімічними показниками, з них 66 (7,2 %) не відповідали нормативним вимогам.

У 2018 році були виділені збудники інфекційних захворювань: вірусного гепатиту А у воді річки Берестова в зоні відпочинку в смт Зачепилівці; збудник ротавірусної інфекції у воді Лозовеньківського водосховища (пляж «Баден-Баден») в смт Мала Данилівка Дергачівського району, в річці Харків (пляж «Акважур») у Журавлівському гідропарку в      м. Харкові, в річці Берестова на пляжі міської зони відпочинку м. Красноград, у воді озера санаторію «Роща» у смт Пісочині Харківського району, у ставках «Перекошка» та «Старолюботинський» у м. Люботині. У воді водойм на деяких пляжах було встановлено перевищення нормативного вмісту ЛКП (лактозопозитивних кишкових паличок), у зв’язку з чим пляжи розцінювались як потенційно небезпечні для здоров’я людей і не рекомендувались для купання.

Основною причиною забруднення води поверхневих водойм є неочищені поверхневі зливові стоки, незадовільна якість очищення господарсько-побутових і виробничих стічних вод, що скидаються у водні об’єкти, та несанкціоновані аварійні скиди.