Щодо стану атмосферного повітря в місті Харкові

Державною установою  «Харківський ОЦКПХ МОЗ» в двох контрольних точках в межах міста Харкова проводиться моніторинг за станом атмосферного повітря для визначення фонових концентрацій хімічних речовин (ангідрид сірчистий, аміак, формальдегід, водень хлористий, хлор, фенол, азоту діоксид, вуглецю оксид, пил неорганічний). За період з 20.09.2022  по 26.09.2022 досліджено 360 проб атмосферного повітря. Вміст зазначених речовин не перевищував «Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджені наказом МОЗ України від 14.01.2020 № 52.