Pest – control

 

Pest-control (в українській транслітерації – пест-контроль) – це термін, який в буквальному перекладі з англійської означає «контроль шкідників» або управління чисельністю проблемних видів живих організмів, здатних завдати шкоди господарсько важливого організму (тварини чи рослини), предмету або споруді.

Середовище проживання людини – це не тільки сусідство з гризунами, на яких спрямована дератизація та комахами, на яких спрямована дезінсекція, але й з представниками інших загонів і класів хребетних: птахами, кішками, собаками, лисицями, землеройками тощо.

Система пест контролю – це організаційна структура і порядок дій, які забезпечують досягнення результату – зниження кількості проблемних біологічних видів (шкідників) аж до повного знищення їх на певній території з метою зниження всіх можливих ризиків (моральний, господарський збиток, шкода здоров’ю людей, домашнім тваринам, посівам культурних рослин, дикорослій флорі тощо).

У даний час в Україні діє національний стандарт ДСТУ EN 16636:2015 «Послуги щодо боротьби зi шкiдниками. Вимоги та компетенції (EN16636:2015,IDT)», гармонізований з європейським стандартом EN 16636 «Pest management services». Стандарт визначає вимоги щодо проведення профілактичних дезінфекційних заходів, зокрема дератизації та дезінсекції, професійної обізнаності фахівців та застосування безпечних засобів.

Контроль шкідників є частиною діючої на підприємствах, пов’язаних з прийомом, зберіганням, переробкою або реалізацією харчової продукції, системи НАССР (Системи управління безпечністю харчових продуктів). Програма пест-контролю розробляється індивідуально для кожного об’єкту з урахуванням локальних особливостей, клімату, флори і фауни, шкідників і включає в себе:

– систематичне відстеження ситуації по шкідниках із застосуванням технічних засобів контролю, оцінки пест-ризику;

– профілактичні заходи (санітарно-гігієнічні, санітарно-технічні та інженерні), які забезпечують зниження заселення для кожного специфічного шкідника, постійну підтримку захисних заходів і споруд в робочому стані;

– винищувальні заходи, які забезпечують зниження чисельності шкідників до припустимого рівня;

– порядок співробітництва служби пест-контролю з керівництвом і персоналом об’єкту.

Роботи з пест-контролю повинен виконувати кваліфікований персонал і здійснювати так, щоб не виникла загроза безпечності харчового продукту через  перехресне забруднення.

Наші фахівці мають підготовку з питань пест-контролю та проводять боротьбу із шкідниками на високому професійному рівні та відповідно до вимог санітарно-епідеміологічного законодавства.

З прейскурантом на дезінфекційні послуги можна ознайомитись за посиланням: https://labcenter.kh.ua/.