Атмосферне повітря та повітря житлових та громадських приміщень

№ з/п Найменування робіт (послуг) Вартість без ПДВ (грн) Вартість з ПДВ (грн)
239 Визначення вмісту діоксиду азоту в  повітрі фотометричним методом 257,13 308,56
240 Визначення вмісту аміаку в  повітрі фотометричним методом 161,88 194,26
241 Визначення вмісту ангідриду сірчистого в повітрі фотометричним методом 187,50 225,00
242 Визначення вмісту ангідриду фосфорного в повітрі фотометричним методом 265,23 318,28
243 Визначення вмісту водню хлористого в  атмосферному повітрі фотометричним методом 189,41 227,29
244 Визначення вмісту водню ціанистого в  повітрі фотометричним методом 191,49 229,79
245 Визначення вмісту вуглецю оксиду в  повітрі електрохімічним методом 146,89 176,27
246 Визначення вмісту кислоти сірчаної в повітрі фотометричним методом 233,68 280,42
247 Визначення вмісту озону в повітрі фотометричним методом 166,33 199,60
248 Визначення вмісту сажі в атмосферному повітрі колориметричним методом 110,81 132,97
249 Визначення вмісту пилу в  повітрі  гравіметричним методом 191,92 230,30
250 Визначення вмісту синтетичних миючих засобів в повітрі фотометричним методом 283,37 340,04
251 Визначення вмісту сірководню в  повітрі фотометричним методом 190,95 229,14
252 Визначення вмісту  водню фтористого в повітрі фотометричним методом 192,87 231,44
253  Визначення вмісту фенолу в  повітрі фотометричним методом 147,83 177,40
254 Визначення вмісту формальдегіду в повітрі фотометричним методом 159,59 191,51
255 Визначення вмісту хлору в повітрі фотометричним методом 185,73 222,88
256 Визначення вмісту заліза в повітрі методом атомно-абсорбційної спектрометрії 310,85 373,02
257 Визначення вмісту  кобальту в  повітрі методом атомно-абсорбційної спектрометрії 310,85 373,02
258 Визначення вмісту кадмію в  повітрі методом атомно-абсорбційної спектрометрії 310,85 373,02
259 Визначення вмісту  марганцю в  повітрі методом атомно-абсорбційної спектрометрії 310,85 373,02
260 Визначення вмісту  хрому загального в  повітрі методом атомно-абсорбційної спектрометрії 310,85 373,02
261 Визначення вмісту  міді в повітрі методом атомно-абсорбційної спектрометрії 310,85 373,02
262 Визначення вмісту свинцю в повітрі методом атомно-абсорбційної спектрометрії 310,85 373,02
263 Визначення вмісту цинку в повітрі методом атомно-абсорбційної спектрометрії 310,85 373,02
264 Визначення вмісту  нікелю в повітрі методом атомно-абсорбційної спектрометрії 310,85 373,02
265 Визначення вмісту ртуті в повітрі методом атомно-абсорбційної спектрометрії 487,75 585,30
266 Визначення  вмісту гексану в повітрі методом газової хроматографії 258,89 310,67
267 Визначення  вмісту бензину в повітрі методом газової хроматографії 258,89 310,67
268 Визначення вмісту бензолу в повітрі методом газової хроматографії 239,85 287,82
269 Визначення вмісту  толуолу в повітрі методом газової хроматографії 239,85 287,82
270 Визначення вмісту  ксилолу в повітрі методом газової хроматографії 239,85 287,82
271 Визначення вмісту етилбензолу в повітрі методом газової хроматографії 239,85 287,82
272 Визначення вмісту стиролу в повітрі методом газової хроматографії 239,85 287,82
273 Визначення вмісту ацетону в повітрі  методом газової хроматографії 260,55 312,66
274 Визначення вмісту етанолу в повітрі методом газової хроматографії 246,89 296,27
275 Визначення вмісту метанолу  в повітрі методом газової хроматографії 246,89 296,27
276 Визначення вмісту пропанолу в повітрі методом газової хроматографії 246,89 296,27
277 Визначення вмісту ізопропанолу в повітрі методом газової хроматографії 246,89 296,27
278 Визначення вмісту бутанолу  в повітрі методом газової хроматографії 246,89 296,27
279 Визначення вмісту ізобутанолу в повітрі методом газової хроматографії 246,89 296,27
280 Визначення вмісту оксиду азоту в повітрі фотометричним методом 259,64 311,57
281 Визначення вмісту марганцю в повітрі фотометричним методом 261,86 314,23
282 Визначення вмісту свинцю в повітрі фотометричним методом 251,65 301,98
283 Визначення вмісту хрому (VI) в повітрі фотометричним методом 212,49 254,99
284 Визначення вмісту метанолу в повітрі  фотометричним методом 230,83 277,00
285 Визначення вмісту ізопропанолу в повітрі  фотометричним методом 239,56 287,47
286 Визначення вмісту свинцю в повітрі  методом інверсійної вольтамперометрії 247,08 296,50
287 Визначення вмісту кадмію в повітрі  методом інверсійної вольтамперометрії 247,08 296,50
288 Визначення вмісту міді в повітрі  методом інверсійної вольтамперометрії 247,08 296,50