Бактеріологічні, вірусологічні, паразитологічні та молекулярно-генетичні дослідження

№ з/п Найменування робіт (послуг) Вартість без ПДВ (грн) Вартість з ПДВ(грн)
1 Визначення загальної кількості мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів (МАФАМ) в харчових продуктах, сировині, в нестерильних лікарських засобах, косметичних виробах, засобах побутової хімії та в інших об’єктах середовища життєдія 79,33 95,20
2 Визначення загального мікробного числа у воді питній (ЗМЧ) 76,67 92,00
3 Виявлення бактеріального забруднення середовища життєдіяльності людини методом змивів на мезофільні аеробні та факультативно-анаеробні мікроорганізми (МАФАМ) 52,02 62,42
4 Визначення числа сапрофітних мікроорганізмів у воді поверхневих водойм та стічній (за дослідження в одному температурному режимі) 79,33 95,20
5 Визначення мікробіологічної чистоти  деззасобів (контамінація) 73,39 88,07
6 Визначення  бактерій групи кишкової палички (БГКП) в харчових продуктах, сировині, в нестерильних лікарських засобах, косметичних виробах, засобах побутової хімії та в інших об’єктах життедіяльності людини 96,40 115,68
7 Визначення  бактерій родини  Enteroвacteriaceae,  E.coli  у харчових продуктах, сировині та в інших об’єктах життедіяльності людини 100,10 120,12
8 Виявлення бактеріального забруднення середовища життєдіяльності людини методом змивів на бактерії групи кишкової палочки (БГКП) 46,95 56,34
9 Виявлення бактеріального забруднення середовища життєдіяльності людини методом змивів на бактерії родини Enterobacteriaceae 50,80 60,96
10 Визначення коліформних бактерій (загальних коліформ) у воді методом мембранної фільтрації 112,14 134,57
11 Визначення коліформних бактерій (загальних коліформ) у воді титраційним методом 98,52 118,22
12 Визначення колі-індексу води титраційним методом 97,93 117,52
13 Визначення  E.coli у воді титраційним методом 99,46 119,35
14 Визначення E.coli  у воді методом мембранної фільтрації 112,82 135,38
15 Визначення колі-індексу води  методом мембранної фільтрації 117,71 141,25
16 Виявлення загальних коліформ та E.coli у воді прискореним методом 247,90 297,48
17 Визначення ЛКП  у воді водойм та стічній 117,33 140,80
18 Визначення колі-фагів у воді 126,31 151,57
19 Виявлення бактеріального забруднення середовища життєдіяльності людини методом змивів на золотистий стафілокок 70,15 84,18
20 Виявлення золотистого стафілокока у харчових продуктах, продовольчій сировині, воді, нестерильних лікарських засобах, косметичних виробах, засобах побутової хімії, інших об’єктах життєдіяльності людини 104,74 125,69
21 Визначення бактеріального забруднення повітря приміщень (ЗМЧ) 44,24 53,09
22 Виявлення бактеріального забруднення повітря приміщень золотистим стафілококом 51,28 61,54
23 Виявлення бактеріального забруднення повітря приміщень  плісеневими та дріжджоподібними грибами (без ідентифікації) 44,48 53,38
24 Виявлення бактеріального забруднення повітря приміщень гемолітичною коковою мікрофлорою 46,60 55,92
25 Виявлення плісеневих та дріжджоподібних грибів в продуктах харчування, продовольчій  сировині, в нестерильних лікарських засобах, косметичних виробах, засобах побутової хімії та в інших об’єктах середовища життєдіяльності людини 83,49 100,19
26 Виявлення бактеріального забруднення середовища життєдіяльності людини методом змивів на плісеневі гриби та дріжджі 44,62 53,54
27 Виявлення лістерій у харчових продуктах, продовольчій сировині, інших об’єктах життєдіяльності людини 181,31 217,57
28 Виявлення  сульфітредукуючих клостридій у харчових продуктах, сировині та інших об’єктах середовища життєдіяльності людини 94,58 113,50
29 Виявлення патогенних мікроорганізмів, у т.ч. сальмонел,  у харчових продуктах, продовольчій сировині, воді та інших об’єктах середовища життєдіяльності людини 106,95 128,34
30 Виявлення бактеріального забруднення середовища життєдіяльності людини методом змивів на патогенні мікроорганізми, у т.ч. сальмонели 105,33 126,40
31 Виявлення бактерій родини  протею  у харчових продуктах, сировині та інших об’єктах середовища життєдіяльності людини 97,89 117,47
32 Виявлення ентерококів у харчових продуктах, сировині та інших об’єктах середовища життєдіяльності людини 99,37 119,24
33 Виявлення ентерококів у воді титраційним методом 98,60 118,32
34 Виявлення ентерококів у воді прискореним методом 250,90 301,08
35 Виявлення ентерококів у воді  методом мембранної фільтрації 112,21 134,65
36 Виявлення Bacillus cereus у харчових продуктах, сировині та інших об’єктах середовища життєдіяльності людини 106,84 128,21
37 Виявлення молочнокислих мікроорганізмів у харчових продуктах 119,92 143,90
38 Виявлення біфідобактерій у харчових продуктах 97,71 117,25
39 Визначення інгібуючих речовин у молоці з метиленовим синім 59,18 71,02
40 Мікроскопія кисломолочних продуктів 43,98 52,78
41 Виявлення бактерій роду Pseudomonas у харчових продуктах, сировині, воді та інших об’єктах середовища життєдіяльності людини 100,42 120,50
42 Виявлення бактерій роду Pseudomonas в нестерильних лікарських засобах, косметичних виробах, засобах побутової хімії 97,93 117,52
43 Виявлення бактерій роду Pseudomonas та інших неферментуючих грамнегативних бактерій у змивах 98,77 118,52
44 Визначення залишкової кількості антибіотиків у продуктах тваринництва бактеріологічним методом 218,86 262,63
45 Визначення залишкових кількостей антибіотиків у харчових продуктах методом “Дельвотесту” 146,79 176,15
46  Визначення промислової стерильності консервованої продукції 282,44 338,93
47 Дослідження консервованої продукції за показниками біологічної безпеки (причини псування) 454,82 545,78
48 Бактеріологічний контроль стерильності виробів медичного призначення, інструментарію після стерилізації, діагностичних імунобіологічних препаратів, лікарських засобів та інших об’єктів 88,78 106,54
49 Визначення редуктази у молоці 48,43 58,12
50 Профілактичне дослідження на носійство збудників кишкових інфекцій 79,96 95,95
51 Профілактичне дослідження на носійство  золотистого стафілокока (за одне дослідження з одного біолокусу) 67,74 81,29
52 Бактеріологічні дослідження на дисбактеріоз 375,64 450,77
53 Бактеріологічні дослідження  біологічного матеріалу на збудники інфекційних захворювань (мікрофлора) за одне дослідження 181,19 217,43
54 Ідентифікація мікроорганізмів роду Staphylococcus 105,05 126,06
55 Ідентифікація мікроорганізмів роду Streptococcus 105,97 127,16
56 Ідентифікація мікроорганізмів роду Meningococcus 154,56 185,47
57 Ідентифікація мікроорганізмів роду Corynebaсterium 155,99 187,19
58 Ідентифікація мікроорганізмів роду Bordetella 159,21 191,05
59 Ідентифікація мікроорганізмів родини Enterobacteriaceae 1137,39 1 364,87
60  Ідентифікація мікроорганізмів роду Salmonella 1110,70 1 332,84
61  Ідентифікація мікроорганізмів роду Shigella 910,37 1 092,44
62  Ідентифікація мікроорганізмів роду Escherichia 1012,26 1 214,71
63  Ідентифікація умовно-патогенних мікроорганізмів 180,97 217,16
64 Ідентифікація мікроорганізмів роду Pseudomonas та інших неферментуючих грамнегативних бактерій 107,76 129,31
65 Ідентифікація грибів роду Candida 84,16 100,99
66 Ідентифікація мікроорганізмів роду Campylobacter 181,56 217,87
67 Визначення чутливості культур мікроорганізмів до антибіотиків 160,98 193,18
68 Кількісне визначення імуноглобулінів класу G до дифтерійного токсину  у сироватці крові людини  із застосуванням імуноферментного аналізу (титр антитіл) 323,71 388,45
69 Кількісне визначення імуноглобулінів класу G до токсину правця у сироватці крові людини  із застосуванням імуноферментного аналізу (титр антитіл) 332,65 399,18
70 Діагностичне дослідження біоматеріалу на наявність збудників кишкових інфекцій бактеріологічним методом 193,76 232,51
71 Бактеріологічне дослідження біоматеріалу на стафілококові інфекції 105,05 126,06
72 Бактеріологічне дослідження біоматеріалу на стрептококові інфекції 105,97 127,16
73 Бактеріологічне дослідження біоматеріалу на наявність менінгококів 154,56 185,47
74 Бактеріологічне дослідження біоматеріалу на наявність збудників дифтерії 155,99 187,19
75 Бактеріологічне дослідження біоматеріалу на наявність збудників кашлюку 159,21 191,05
76 Визначення чутливості специфічної активності, відтворюваності діагностичних імунобіологічних препаратів 121,40 145,68
77 Централізоване виготовлення поживних рідких середовищ 212,42 254,90
78 Централізоване виготовлення поживних щільних середовищ 159,49 191,39
79 Контроль за якістю поживних середовищ титраційним методом (за одне дослідження з одним тест-штамом або однією  сумішшю штамів) 111,11 133,33
80 Контроль за якістю поживних середовищ якісним методом (за одне дослідження з одним тест-штамом або однією  сумішшю штамів) 70,57 84,68
81 Визначення чутливості мікроорганізмів до дезінфекційних засобів або антисептиків 60,22 72,26
82 Визначення активності дезінфекційних засобів методом тест-об’єктів щодо тест-штамів бактерій (за одне дослідження  однієї концентрації за строк однієї експозиції з одним тест-штамом) 285,36 342,43
83 Контроль роботи парових, повітряних стерилізаторів з використанням біологічних індикаторів 195,03 234,04
84 Видова діагностика комах, що мають епідеміологічне значення (синатропні мухи, кровосисні комари, кліщі, компаненти гнусу) 65,28 78,34
85 Визначення яєць та личинок гельмінтів у городині, садовині 103,28 123,94
86 Визначення цист та ооцист кишкових найпростіших у городині, садовині 131,74 158,09
87 Визначення яєць та личинок гельмінтів у воді питній, плавальних басейнів, відкритих водоймищ господарсько-побутового призначення та стічній воді 130,82 156,98
88 Визначення цист та ооцист кишкових найпростіших у воді питній, плавальних басейнів, відкритих водоймищ господарсько-побутового призначення та стічній воді 168,76 202,51
89 Визначення яєць та личинок гельмінтів в осаді стічних вод, кеці, мулі, твердій фракції с/г стоків, грунті, піску, твердих побутових відходах 99,56 119,47
90 Визначення цист та ооцист кишкових найпростіших  в осаді стічних вод, кеці, мулі, твердій фракції с/г стоків, грунті, піску, твердих побутових відходах 120,21 144,25
91 Дослідження побутового пороху на наявність алергенних та інших кліщів 93,73 112,48
92 Виявлення шкідників у запасах харчових продуктів (сухофрукти, зернобобові, борошно та крупи) 93,73 112,48
93 Дослідження біоматеріалу на наявність демодекоїдних кліщів (1 препарат) 93,73 112,48
94 Дослідження риби на личинки гельмінтів 122,18 146,62
95 Дослідження молюсків на личинки гельмінтів 93,73 112,48
96 Дослідження м’яса та м’ясопродуктів на личинки гельмінтів 122,18 146,62
97 Дослідження змивів з поверхні предметів довкілля на яйця гельмінтів 39,78 47,74
98 Дослідження змивів з поверхні предметів довкілля на цисти та ооцисти найпростіших 63,19 75,83
99 Дослідження фекалій на яйця, личинки, фрагменти гельмінтів 98,76 118,51
100 Дослідження фекалій на патогенні кишкові найпростіші 109,92 131,90
101 Дослідження періанального зскрібка на яйця гельмінтів 41,26 49,51
102 Паразитологічне дослідження кровосисних членистоногих на зараженість мікрофіляріями 66,70 80,04
103 Виділення одного типу вірусу  на одній лінії перещеплювальних культур  клітин 700,14 840,17
104 Виявлення антитіл до вірусів імунодефіциту людини 1/2 типів в сироватці (плазмі) крові людинни  із застосуванням імуноферментного аналізу 681,99 818,39
105 Виявлення імуноглобулінів класу G до вірусу кору в сироватці (плазмі) крові людинни  із застосуванням імуноферментного аналізу (кількісним методом) 801,00 961,20
106 Виявлення імуноглобулінів класу G до вірусу кору в сироватці (плазмі) крові людинни  із застосуванням імуноферментного аналізу  (якісним методом) 693,04 831,65
107 Виявлення імуноглобулінів класу М до вірусу кору в сироватці (плазмі) крові людинни  із застосуванням імуноферментного аналізу 703,96 844,75
108 Виявлення імуноглобулінів класу G до вірусу краснухи в сироватці (плазмі) крові людинни  із застосуванням імуноферментного аналізу(якісний) 686,80 824,16
109 Виявлення імуноглобулінів класу G до вірусу краснухи в сироватці (плазмі) крові людинни  із застосуванням імуноферментного аналізу (кількісним методом) 686,80 824,16
110 Виявлення антигену вірусного гепатиту А з об’єктів навколишнього середовища із застосуванням імуноферментного аналізу 685,96 823,15
111 Виявлення імуноглобулінів класу G та M до вірусу гепатита С в сироватці (плазмі) крові, препаратах крові людини  із застосуванням імуноферментного аналізу 684,20 821,04
112 Виявлення антигену ротавіруса людини в зразках фекалій, воді та культуральній рідині із застосуванням імуноферментного аналізу 758,22 909,86
113 Виявлення поверхневого антигена віруса гепатита В в сироватці (плазмі) крові, препаратах крові людини  із застосуванням імуноферментного аналізу 680,04 816,05
114 Виявлення  комплексу антиген/антитіло до вірусу грипу та респіраторної групи вірусів за один тип   із застосуванням методу флюоресцуючих антитіл 585,10 702,12
115 Виявлення РНК/ДНК респіраторної групи вірусів  одного типу із застосуванням полімеразно-ланцюгової реакції (ПЛР) 861,52 1 033,82
116 Виявлення РНК вірусу грипу  одного типу із застосуванням полімеразно-ланцюгової реакції (ПЛР) 853,22 1 023,86
117 Виявлення   РНК ентеровірусів з обєктів зовнішнього серндовища та клінічного матеріалу із застосуванням полімеразно-ланцюгової реакції (ПЛР) 871,32 1 045,58
118 Виявлення   РНК поліовірусу одного типу із застосуванням полімеразно-ланцюгової реакції (ПЛР) 1016,12 1 219,34
119 Молекулярно-генетичні дослідження із застосуванням полімеразної ланцюгової реакції для визначення ДНК генетично-модифікованих організмів кількісним методом 805,50 966,60
120 Молекулярно-генетичні дослідження із застосуванням полімеразної ланцюгової реакції для визначення ДНК генетично-модифікованих організмів якісним методом 781,11 937,33
122 Контроль за якістю поживних середовищ (лужний агар) титраційним методом 584,83 701,80
123 Контроль за якістю поживних середовищ (лужний пептон) титраційним методом 678,76 814,51
124 Дослідження із застосуванням реакції мікроаглютинації лептоспір 835,40 1 002,48
125 Молекулярно-генетичні дослідження із застосуванням полімеразної ланцюгової реакції для визначення ДНК збудника лептоспірозу якісним методом 958,46 1 150,15
126 Молекулярно-генетичні дослідження із застосуванням полімеразної ланцюгової реакції для визначення ДНК збудника холери якісним методом 895,41 1 074,49
127 Молекулярно-генетичні дослідження із застосуванням полімеразної ланцюгової реакції для визначення ДНК збудника сибірки якісним методом 910,35 1 092,42
128 Молекулярно-генетичні дослідження із застосуванням полімеразної ланцюгової реакції для визначення концентрації ДНК Legionella pneumophilla кількісним методом 791,09 949,31
129 Молекулярно-генетичні дослідження із застосуванням полімеразної ланцюгової реакції на наявність ДНК збудників гранулоцитарного анаплазмозу, моноцитарного ерліхіозу, вірусного кліщового енцефаліту, іксодового кліщового бореліозу якісним методом (4 інфекції) 975,26 1 170,31
730 Скринінг інфекцій, що передаються іксодовими кліщами (гранулоцитарного анаплазмозу, моноцитарного ерліхіозу, іксодового кліщового бореліозу – 3 інфекції) методом ПЛР 868,74 1 042,49