Визначення хімічних речовин в повітряному та рідкому модельних середовищах

№ з/п Найменування робіт (послуг) Вартість без ПДВ (грн) Вартість з ПДВ (грн)
556 Визначення в повітряному модельному середовищі акрилонітрилу фотометричним методом 250,36 300,43
557 Визначення в повітряному модельному середовищі аміаку фотометричним методом 188,89 226,67
558 Визначення в повітряному модельному середовищі ацетальдегіду фотометричним методом 228,68 274,42
559 Визначення в повітряному модельному середовищі ацетону методом газорідинної хроматографії 308,31 369,97
560 Визначення в повітряному модельному середовищі ацетону фотометричним методом 227,40 272,88
561 Визначення в повітряному модельному середовищі бензину методом газорідинної хроматографії 170,39 204,47
562 Визначення в повітряному модельному середовищі бензолу методом газорідинної хроматографії 310,51 372,61
563 Визначення в повітряному модельному середовищі дівінілу фотометричним методом 251,34 301,61
564 Визначення в повітряному модельному середовищі бутанолу методом газорідинної хроматографії 312,65 375,18
565 Визначення в повітряному модельному середовищі бутилакрилату фотометричним методом 251,93 302,32
566 Визначення в повітряному модельному середовищі бутилметакрилату фотометричним методом 251,93 302,32
567 Визначення в повітряному модельному середовищі бутилацетату фоториметричним методом 252,83 303,40
568 Визначення в повітряному модельному середовищі вінілацетату фотометричним методом 252,83 303,40
569 Визначення в повітряному модельному середовищі вініл хлориду методом газорідинної хроматографії 313,01 375,61
570 Визначення в повітряному модельному середовищі хлористого водню фотометричним методом 198,00 237,60
571 Визначення в повітряному модельному середовищі гексаметилендіаміну фотоколориметричним методом 247,48 296,98
572 Визначення в повітряному модельному середовищі гексану методом газорідинної хроматографії 237,22 284,66
573 Визначення в повітряному модельному середовищі дибутилфталату методом газорідинної хроматографії 234,01 280,81
574 Визначення в повітряному модельному середовищі диметилтерефталату фотометричним методом 285,54 342,65
575 Визначення в повітряному модельному середовищі діоктилфталату методом газорідинної хроматографії 337,90 405,48
576 Визначення в повітряному модельному середовищі дифенілолпропану фотометричним методом 267,33 320,80
577 Визначення в повітряному модельному середовищі етилацетату фотометричним методом 259,88 311,86
578 Визначення в повітряному модельному середовищі етилбензолу методом газорідинної хроматографії 313,26 375,91
579 Визначення в повітряному модельному середовищі епіхлоргідрину фотометричним методом 270,84 325,01
580 Визначення в повітряному модельному середовищі етиленгліколю фотометричним методом 263,16 315,79
581 Визначення в повітряному модельному середовищі ізобутанолу методом газорідинної хроматографії 337,47 404,96
582 Визначення в повітряному модельному середовищі ізопропанолу методом газорідинної хроматографії 337,47 404,96
583 Визначення в повітряному модельному середовищі капролактаму фотоколориметричним методом 274,45 329,34
584 Визначення в повітряному модельному середовищі ксилолу методом газорідинної хроматографії 336,82 404,18
585 Визначення в повітряному модельному середовищі каптаксу методом тонкошарової хроматографії 345,57 414,68
586 Визначення в повітряному модельному середовищі метилового спирту фотометричним методом 190,07 228,08
587 Визначення в повітряному модельному середовищі метанолу методом газорідинної хроматографії 255,25 306,30
588 Визначення в повітряному модельному середовищі  метилакрилату фотометричним методом 264,20 317,04
589 Визначення в повітряному модельному середовищі метилметакрилату фотометричним методом 246,90 296,28
590 Визначення в повітряному модельному середовищі пропанолу методом газорідинної хроматографії 236,72 284,06
591 Визначення в повітряному модельному середовищі стиролу спектрофотометричним методом 245,87 295,04
592 Визначення в повітряному модельному середовищі тіураму фотоколориметричним методом 306,04 367,25
593 Визначення в повітряному модельному середовищі толуолу методом газорідинної хроматографії 313,26 375,91
594 Визначення в повітряному модельному середовищі толуілендіізоціанату фотометричним методом 283,91 340,69
595 Визначення в повітряному модельному середовищі фенолу фотометричним методом 213,60 256,32
596 Визначення в повітряному модельному середовищі формальдегіду фотометричним методом 279,30 335,16
597 Визначення в повітряному модельному середовищі фталевого ангідриду методом газорідинної хроматографії 312,90 375,48
598 Визначення в повітряному модельному середовищі фталевого ангідриду фотометричним методом 239,87 287,84
599 Визначення в повітряному модельному середовищі циклогексанону фотометричним методом 238,67 286,40
600 Визначення в повітряному модельному середовищі уайт-спіріт методом газорідинної хроматографії 236,86 284,23
601 Визначення органолептичних показників 39,34 47,21
602 Визначення у рідкому модельному середовищі акрилонітрилу методом газорідинної хроматографії 318,99 382,79
603 Визначення у рідкому модельному середовищі  алюмінію фотометричним методом 204,65 245,58
604 Визначення у рідкому модельному середовищі  альтаксу методом тонкошарової хроматографії 363,48 436,18
605 Визначення у рідкому модельному середовищі  аміаку фотометричним методом 127,80 153,36
606 Визначення у рідкому модельному середовищі ацетону методом газорідинної хроматографії 344,06 412,87
607 Визначення у рідкому модельному середовищі бензину методом газорідинної хроматографії 345,18 414,22
608 Визначення у рідкому модельному середовищі бору фотометричним методом 139,13 166,96
609 Визначення у рідкому модельному середовищі  бромуючих речовин  хімічним  методом 155,49 186,59
610 Визначення у рідкому модельному середовищі бутанолу методом газорідинної хроматографії 343,56 412,27
611 Визначення у рідкому модельному середовищі вінілацетату фотометричним методом 237,50 285,00
612 Визначення у рідкому модельному середовищі вінілу хлористого методом газорідинної хроматографії 343,92 412,70
613 Визначення водневого показника потенціометричним методом 46,98 56,38
614 Визначення у рідкому модельному середовищі  вулкациту методом тонкошарової хроматографії 366,44 439,73
615 Визначення у рідкому модельному середовищі  гексаметилендіаміну фотоколориметричним методом 276,09 331,31
616 Визначення у рідкому модельному середовищі гексану методом газорідинної хроматографії 343,92 412,70
617 Визначення у рідкому модельному середовищі гептану методом газорідинної хроматографії 343,92 412,70
618 Визначення у рідкому модельному середовищі дибутилфталату методом газорідинної хроматографії 337,36 404,83
619 Визначення у рідкому модельному середовищі  диметилтерефталату фотометричним  методом 306,11 367,33
620 Визначення у рідкому модельному середовищі  дифенілолпропану методом тонкошарової хроматографії 357,09 428,51
621 Визначення у рідкому модельному середовищі діоктилфталату методом газорідинної хроматографії 337,36 404,83
622 Визначення у рідкому модельному середовищі  епіхлоргідрину фотоколориметричним методом 276,13 331,36
623 Визначення у рідкому модельному середовищі етилацетату методом газорідинної хроматографії 343,67 412,40
624 Визначення у рідкому модельному середовищі  етиленгліколю фотоколориметричним методом 295,20 354,24
625 Визначення у рідкому модельному середовищі заліза фотометричним методом 145,77 174,92
626 Визначення у рідкому модельному середовищі ізобутанолу методом газорідинної хроматографії 344,56 413,47
627 Визначення у рідкому модельному середовищі ізопропанолу методом газорідинної хроматографії 343,56 412,27
628 Визначення у рідкому модельному середовищі кадмію методом інверсійної вольтамперометрії 322,98 387,58
629 Визначення у рідкому модельному середовищі кадмію методом атомно-абсорбційної спектрометрії у посуді 251,38 301,66
630 Визначення у рідкому модельному середовищі  кадмію  методом атомно-абсорбційної спектрометрії у полімерних матеріалах 312,72 375,26
631 Визначення у дистильованій воді кадмію методом атомно-абсорбційної спектрометрії у папірі та картоні 218,42 262,10
632 Визначення у рідкому модельному середовищі  кадмію методом тонкошарової хроматографії 417,00 500,40
633 Визначення у рідкому модельному середовищі  капролактаму методом тонкошарової хроматографії 445,00 534,00
634 Визначення у рідкому модельному середовищі  каптаксу методом тонкошарової хроматографії 400,72 480,86
635 Визначення у рідкому модельному середовищі  кобальту фотометричним методом 182,16 218,59
636 Визначення у рідкому модельному середовищі кобальту методом атомно-абсорбційної спектрометрії у полімерних матеріалах 258,23 309,88
637 Визначення у рідкому модельному середовищі  марганцю фотометричним методом 328,06 393,67
638 Визначення у рідкому модельному середовищі  марганцю методом атомно-абсорбційної спектрометрії у полімерних матеріалах 267,72 321,26
639 Визначення у рідкому модельному середовищі метанолу методом газорідинної хроматографії 340,15 408,18
640 Визначення у рідкому модельному середовищі  метанолу фотометричним  методом 252,36 302,83
641 Визначення у рідкому модельному середовищі метилметакрилату фотометричним методом 240,17 288,20
642 Визначення у рідкому модельному середовищі міді методом інверсійної вольтамперометрії 323,12 387,74
643 Визначення у рідкому модельному середовищі  міді методом  атомно-абсорбційної спектрометрії у полімерних матеріалах 312,29 374,75
644 Визначення у рідкому модельному середовищі  миш’яку спектрофотометричним методом 287,53 345,04
645 Визначення у рідкому модельному середовищі  нікелю спектрофотометричним методом 181,49 217,79
646 Визначення у рідкому модельному середовищі  нікелю методом   атомно-абсорбційної спектрометрії у полімерних матеріалах 280,17 336,20
647 Визначення у рідкому модельному середовищі  окиснюваності 138,26 165,91
648 Визначення у рідких модельних середовищах органолептичних показників 39,34 47,21
649 Визначення у рідкому модельному середовищі пропанолу методом газорідинної хроматографії 331,81 398,17
650 Визначення у рідкому модельному середовищі  свинцю методом тонкошарової хроматографії 417,58 501,10
651 Визначення у рідкому модельному середовищі  свинцю методом інверсійної вольтамперометрії 322,98 387,58
652 Визначення у рідкому модельному середовищі  свинцю  методом атомно-абсорбційної спектрометрії у посуді 175,47 210,56
653 Визначення у рідкому модельному середовищі  свинцю методом атомно-абсорбційної спектрометрії у полімерних матеріалах 327,38 392,86
654 Визначення у дистильованій воді свинцю методом атомно-абсорбційної спектрометрії у папірі та картоні 218,42 262,10
655 Визначення у рідкому модельному середовищі стиролу методом газорідинної хроматографії 333,07 399,68
656 Визначення стійкости до вологої обробки 36,84 44,21
657 Визначення стійкости до поту 47,67 57,20
658 Визначення стійкости до слини 47,67 57,20
659 Визначення у рідкому модельному середовищі  тіураму методом тонкошарової хроматографії 388,25 465,90
660 Визначення у рідкому модельному середовищі фенолу методом газорідинної хроматографії 319,86 383,83
661 Визначення у рідкому модельному середовищі  формальдегіду фотометричним  методом 199,47 239,36
662 Визначення у рідкому модельному середовищі  фтору фотометричним  методом 189,55 227,46
663 Визначення у рідкому модельному середовищі  хрому фотометричним  методом 321,25 385,50
664 Визначення у рідкому модельному середовищі  цинку методом тонкошарової хроматографії 536,85 644,22
665 Визначення у рідкому модельному середовищі  цинку методом інверсійної вольтамперометрії 324,56 389,47
666 Визначення у рідкому модельному середовищі  цинку методом атомно-абсорбційної спектрометрії у посуді 250,95 301,14
667 Визначення у рідкому модельному середовищі  цинку методом атомно-абсорбційної спектрометрії у полімерних матеріалах 267,21 320,65
668 Визначення у дистильованій воді цинку методом атомно-абсорбційної спектрометрії у папірі та картоні 218,42 262,10