Вода дистильована

№ з/п Найменування робіт (послуг) Вартість без ПДВ (грн) Вартість з ПДВ (грн)
196 Визначення водневого показника у дистильованій воді потенціометричним методом 64,70 77,64
197 Визначення масової концентрації залишку після випаровування у дистильованій воді 165,90 199,08
198 Визначення масової концентрації речовин, які відновлюють калій марганцевокислий у дистильованій воді 121,54 145,85
199 Визначення масової концентрації цинку колориметричним методом у дистильованій воді 152,97 183,56
200 Визначення масової концентрації свинцю колориметричним методом у дистильованій воді 152,91 183,49
201 Визначення масової концентрації міді  колориметричним методом у дистильованій воді 123,97 148,76
202 Визначення масової концентрації кальцію колориметричним методом у дистильованій воді 122,30 146,76
203 Визначення масової концентрації заліза колориметричним методом у дистильованій воді 124,10 148,92
204 Визначення масової концентрації алюмінію колориметричним методом у дистильованій воді 152,93 183,52
205 Визначення масової концентрації хлоридів колориметричним методом у дистильованій воді 154,16 184,99
206 Визначення масової концентрації сульфатів колориметричним методом у дистильованій воді 122,31 146,77
207 Визначення масової концентрації нітратів колориметричним методом у дистильованій воді 122,38 146,86
208 Визначення масової концентрації аміаку та амонійних солей  колориметричним методом у дистильованій воді 125,68 150,82
209 Визначення вмісту заліза методом атомно-абсорбційної спектрометрії у дистильованій воді 261,04 313,25
210 Визначення вмісту міді методом атомно-абсорбційної спектрометрії у дистильованій воді 261,04 313,25
211 Визначення   вмісту  свинцю  методом атомно-абсорбційної спектрометрії у  дистильованій воді 261,04 313,25
212 Визначення вмісту цинку  методом атомно-абсорбційної спектрометрії у дистильованій воді 261,04 313,25