Вода (питна, водойм, стічна, інша)

№ з/п Найменування робіт (послуг) Вартість без ПДВ (грн) Вартість з ПДВ (грн)
130 Визначення запаху в воді органолептичним методом 7,41 8,89
131 Визначення присмаку у воді органолептичним методом 7,41 8,89
132 Визначення кольоровості у воді фотоколориметричним методом 49,49 59,39
133 Визначення каламутності у воді фотоколориметричним методом 50,42 60,50
134 Визначення водневого показника у воді потенціометричним методом 64,70 77,64
135 Визначення залишкового хлору  у воді титрометричним методом 68,44 82,13
136 Визначення перманганатної окисності у воді титрометричним методом 89,55 107,46
137 Визначення лужності загальної та гідрокарбонатів у воді титрометричним методом 44,90 53,88
138 Визначення карбонатів у воді титрометричним методом 37,10 44,52
139 Визначення хлоридів у воді титрометричним методом 76,91 92,29
140 Визначення аміаку у воді фотоколориметричним методом 42,64 51,17
141 Визначення нітритів у воді фотоколориметричним методом 83,30 99,96
142 Визначення нітратів у воді фотоколориметричним методом 167,39 200,87
143 Визначення заліза у воді фотоколориметричним методом 121,42 145,70
144 Визначення жорсткості загальної у воді титрометричним методом 71,90 86,28
145 Визначення кальцію у воді титрометричним методом 55,66 66,79
146 Визначення магнію у воді розрахунковим методом 15,29 18,35
147 Визначення фтору у воді  фотоколориметричним методом 119,62 143,54
148 Визначення молібдену у воді фотоколориметричним методом 295,85 355,02
149 Визначення кремнію у воді фотоколориметричним методом 106,67 128,00
150 Визначення миш’яку у воді фотоколориметричним методом 386,17 463,40
151 Визначення марганцю у воді фотоколориметричним методом 210,37 252,44
152 Визначення алюмінію у воді фотоколориметричним методом 153,93 184,72
153 Визначення сумарного вмісту калію і натрію у воді розрахунковим методом 30,59 36,71
154 Визначення сульфатів у воді гравіметричним методом 200,61 240,73
155 Визначення сульфатів у воді турбідіметричним методом 155,49 186,59
156 Визначення сухого залишку у воді гравіметричним методом 121,10 145,32
157 Визначення хімічного споживання кисню у воді титрометричним методом 269,06 322,87
158 Визначення розчиненого кисню у воді титрометричним методом 154,98 185,98
159 Визначення біологічного споживання кисню у воді титрометричним методом 307,06 368,47
160 Визначення міді у воді фотоколориметричним методом 163,43 196,12
161 Визначення цинку у воді фотоколориметричним методом 263,22 315,86
162 Визначення хрому у воді фотоколориметричним методом 229,72 275,66
163 Визначення нафтопродуктів у воді гравіметричним методом 537,86 645,43
164 Визначення завислих речовин у воді гравіметричним методом 171,46 205,75
165 Визначення СПАР у воді фотоколориметричним методом 226,42 271,70
166 Визначення поліфосфатів у воді фотоколориметричним методом 194,44 233,33
167 Визначення фосфатів у воді фотоколориметричним методом 196,35 235,62
168 Визначення сульфідів та сірководню йодометричним методом  у воді 159,59 191,51
169 Визначення вмісту заліза методом атомно-абсорбційної спектрометрії у воді 261,04 313,25
170 Визначення вмісту кобальту методом атомно-абсорбційної спектрометрії у воді 261,04 313,25
171 Визначення   вмісту кадмію  методом атомно-абсорбційної спектрометрії у воді 261,04 313,25
172 Визначення   вмісту натрію методом атомно-абсорбційної спектрометрії у воді 261,04 313,25
173 Визначення   вмісту магнію  методом атомно-абсорбційної спектрометрії у воді 261,04 313,25
174 Визначення   вмісту марганцю методом атомно-абсорбційної спектрометрії у воді 261,04 313,25
175 Визначення   вмісту хрому загального методом атомно-абсорбційної спектрометрії у воді 261,04 313,25
176 Визначення вмісту міді методом атомно-абсорбційної спектрометрії у воді 261,04 313,25
177 Визначення вмісту свинцю  методом атомно-абсорбційної спектрометрії у воді 261,04 313,25
178 Визначення вмісту цинку  методом атомно-абсорбційної спектрометрії у воді 261,04 313,25
179 Визначення вмісту нікелю методом атомно-абсорбційної спектрометрії у воді 261,04 313,25
180 Визначення вмісту свинцю  у воді методом інверсійної вольтамперометрії 181,62 217,94
181 Визначення вмісту кадмію у воді методом інверсійної вольтамперометрії 181,62 217,94
182 Визначення вмісту  міді  у воді методом інверсійної вольтамперометрії 181,62 217,94
183 Визначення вмісту цинку у воді методом інверсійної вольтамперометрії 181,62 217,94
184 Визначення вмісту ртуті у воді методом інверсійної вольтамперометрії 287,96 345,55
185 Визначення  вмісту йоду у воді методом інверсійної вольтамперометрії 287,99 345,59
186 Визначення вмісту миш’яку у воді методом інверсійної вольтамперометрії 287,28 344,74
187 Визначення хлороформу у воді методом газорідинної хроматографії 190,62 228,74
188 Визначення дибромхлорметана у воді методом газорідинної хроматографії 201,70 242,04
189 Визначення тригалогенметанів (сума) у воді методом газорідинної хроматографії 288,12 345,74
190 Визначення 1,2-дихлоретану у воді методом газорідинної хроматографії 188,00 225,60
191 Визначення тетрахлорвуглецю у воді методом газорідинної хроматографії 190,62 228,74
192 Визначення хлорфенолів у воді методом газорідинної хроматографії 193,67 232,40
193 Визначення трихлоретилену та тетрахлоретилену (сума) у воді методом газорідинної хроматографії 191,37 229,64
194 Визначення фенолу  у воді методом газорідинної хроматографії 194,39 233,27
195 Визначення бензолу у воді методом газорідинної хроматографії 192,52 231,02