Грунт

№ з/п Найменування робіт (послуг) Вартість без ПДВ (грн) Вартість з ПДВ (грн)
213 Визначення нітратів у ґрунті іонометричним методом 150,22 180,26
214 Визначення нафтопродуктів у ґрунті гравіметричним методом 287,77 345,32
215 Визначення  сірководню у ґрунті титрометричним  методом 196,89 236,27
216 Визначення вологості у ґрунті гравіметричним методом 162,92 195,50
217 Визначення  обмінного амонію у ґрунті фотометричним методом 203,50 244,20
218 Визначення водневого показника у ґрунті потенціометричним методом 146,61 175,93
219 Визначення  сульфат-іона у  ґрунті гравіметричним методом 180,82 216,98
220 Визначення  хлорид-іонів у ґрунті титрометричним  методом 169,46 203,35
221 Визначення  вмісту  заліза  методом атомно-абсорбційної спектрометрії  у ґрунті 281,90 338,28
222 Визначення  вмісту кобальту методом атомно-абсорбційної спектрометрії  у ґрунті 281,90 338,28
223 Визначення  вмісту кадмію методом атомно-абсорбційної спектрометрії  у ґрунті 281,90 338,28
224 Визначення  вмісту марганцю методом атомно-абсорбційної спектрометрії  у ґрунті 281,90 338,28
225 Визначення  вмісту хрому загального  методом атомно-абсорбційної спектрометрії  у ґрунті 281,90 338,28
226 Визначення  вмісту міді методом атомно-абсорбційної спектрометрії  у ґрунті 281,90 338,28
227 Визначення  вмісту свинцю методом атомно-абсорбційної спектрометрії  у ґрунті 281,90 338,28
228 Визначення  вмісту цинку методом атомно-абсорбційної спектрометрії  у ґрунті 281,90 338,28
229 Визначення  вмісту нікелю  методом атомно-абсорбційної спектрометрії  у ґрунті 281,90 338,28
230 Визначення  вмісту кадмію методом інверсійної вольтамперометрії  в ґрунті 257,12 308,54
231 Визначення  вмісту свинцю методом інверсійної вольтамперометрії  в грунті 257,12 308,54
232 Визначення  вмісту міді  методом інверсійної вольтамперометрії  в ґрунті 257,12 308,54
233 Визначення  вмісту  цинку методом інверсійної вольтамперометрії в ґрунті 258,18 309,82
234 Визначення масової частки бензолу в ґрунті методом газорідинної хроматографії 241,14 289,37
235 Визначення масової частки  толуолу в ґрунті методом газорідинної хроматографії 241,14 289,37
236 Визначення масової частки ксилолів в ґрунті методом газорідинної хроматографії 241,14 289,37