Навчання, аудит, тощо

№ з/п Найменування робіт (послуг) Вартість без ПДВ (грн) Вартість з ПДВ (грн)
696 Проведення навчання на робочих місцях фахівців відомчих лабораторій  методам  санітарно-гігієнічних   вимірювань харчових продуктів та об’єктів навколишнього середовища (за 1 особу,1 робочий день) 724,93 869,92
697 Проведення гігієнічного навчання громадян (за одного слухача за одну годину), професійна  чи інша діяльність яких  пов’язана з небезпечними факторами, обслуговуванням  населення, з метою запобігання виникненню захворювань,  поширенню масових інфекцій та неінфекційних захворювань, отруєнь, у т.ч. харчових. 81,88 98,26
698 Проведення санітарно-епідеміологічної оцінки проєктних матеріалів (за одну сторінку проєкту), в т.ч. проєктів будівництва, розширення, реконструкції або модернізації об’єктів  та інше. 26,09 31,31
699 Навчання спеціалістів з бактеріології, паразитології або ентомології  на робочому місці (за 1 особу,1 робочий день) 1487,85 1785,42
700 Проведення санітарно-епідеміологічного обстеження об’єкту (підприємство, установа та інше) на відповідність діючого санітарного законодавства 1295,58 1 554,70
701 Надання задач з бактеріології (за один штам) 130,86 157,03
702 Гігієнічне навчання для дезінфекторів ЗОЗ та підприємств профдезінфекції (за одного слухача за одну годину) 95,35 114,42
703 Аудит ЗОЗ з дотримання вимог дезінфекційно-стерилізаційного режиму, підприємств з PEST-менеджменту у системі HACCP (за 1 заклад) 686,48 823,78
704 Навчання на робочому місці методам досліджень фізичних факторів  (за один день за одну людину) 698,00 837,60
705 Складання санітарного паспорта на радіотехнічний об`єкт (за одну  антену) 2029,74 2 435,69
706 Визначення радіонуклідного складу та питомої активності природних і штучних радіонуклідів в об’єкті природного середовища: з використанням гаммаспектрометрів 873,23 1 047,88
707 Вимірювання рівня поверхневого забруднення:
альфа-випромінювальними      радіонуклідами
163,94 196,73
708 Виявлення РНК/ДНК вірусу імунодифіциту людини (ВІЛ) із застосуванням полімеразно-ланцюгової реакції (ПЛР) 789,51 947,41
709 Виявлення РНК/ДНК вірусу простого герпесу 1 та 2 типів (ВПГ 1/2)  із застосуванням полімеразно-ланцюгової реакції (ПЛР) 750,58 900,70
710 Виявлення РНК/ДНК вірусу гепатиту В із застосуванням полімеразно-ланцюгової реакції (ПЛР) 758,65 910,38
711 Виявлення РНК/ДНК вірусу гепатиту С із застосуванням полімеразно-ланцюгової реакції (ПЛР) 758,65 910,38
712 Виявлення РНК/ДНК вірусу краснухи із застосуванням полімеразно-ланцюгової реакції (ПЛР) 789,28 947,14
713 Виявлення РНК/ДНК Treponema pallidum із застосуванням полімеразно-ланцюгової реакції (ПЛР) 755,20 906,24
714 Виявлення РНК/ДНК Toxoplasma із застосуванням полімеразно-ланцюгової реакції (ПЛР) 755,20 906,24
715 Виявлення РНК/ДНК цитомегаловірусу (ЦМВ) із застосуванням полімеразно-ланцюгової реакції (ПЛР) 750,58 900,70
716 Дослідження біоматеріалу на наявність збудників тифопаратифів бактеріологічним методом 57,80 69,36
717 Дослідження біоматеріалу на наявність збудників сальмонельозу бактеріологічним методом 57,80 69,36
718 Дослідження біоматеріалу на наявність збудників дизентерії бактеріологічним методом 50,90 61,08
719 Дослідження біоматеріалу на наявність збудників ешеріхіозу  бактеріологічним методом 47,24 56,69
720 Дослідження біоматеріалу на наявність умовнопатогенних ентеробактерій бактеріологічним методом 50,62 60,74
721 Визначення робочих місць для проведення атестації за умовами праці. 163,67 196,40
722 Визначення шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища (на одному робочому місці) 40,92 49,10
723 Визначення категорій працівників, які підлягають попередньому (періодичному) медичному огляду. 218,22 261,86
724 Виявлення імуноглобулінів класу G та M до коронавірусу в сироватці із застосуванням імуноферментного аналізу 226,09 271,31
725 Виявлення РНК/ДНК коронавірусу (COVID-19) із застосуванням полімерно-ланцюгової реакції (ПЛР) 786,52 943,82
726 Дослідження пофарбованих препаратів на наявність збудників, паразитарних хвороб (1 тонкий мазок, 2 товстих краплі крові на малярію, 1 мазок кісткового мозку або інфільтрату шкіри на лейшманії) 179,09 214,91
727 Дослідження особин гельмінтів, їх фрагментів ( визначення їх видової і статевої принадлежності) 122,18 146,62
728 Визначення важкості та напруженості праці для атестації робочих місць на відділ епідеміологічного нагляду (спостереження) та профілактики неінфекційних хвороб 450,31 540,37
729 Проведення навчання в рамках програми безперервного розвитку з видачею сертифіката 38,93 46,72