Повітря робочої зони

№ з/п Найменування робіт (послуг) Вартість без ПДВ (грн) Вартість з ПДВ (грн)
289 Визначення вмісту азоту діоксиду в повітрі робочої зони  фотометричним методом 216,31 259,57
290 Визначення вмісту акрилонітрилу в повітрі робочої зони фотометричним методом 216,35 259,62
291 Визначення вмісту акролеїну в повітрі робочої зони фотометричним методом 216,50 259,80
292 Визначення вмісту аміаку в повітрі робочої зони фотометричним методом 149,37 179,24
293 Визначення вмісту ангідриду сірчистого в повітрі робочої зони фотометричним методом 171,64 205,97
294 Визначення вмісту ангідриду фосфорного в повітрі робочої зони фотометричним методом 218,74 262,49
295 Визначення вмісту ангідриду хромового в повітрі робочої зони фотометричним методом 191,84 230,21
296 Визначення вмісту аніліну в повітрі робочої зони фотометричним методом 190,59 228,71
297 Визначення вмісту ацетону в повітрі робочої зони спектрофотометричним методом 154,75 185,70
298 Визначення вмісту ацетону в повітрі робочої зони газохроматографічним методом 196,27 235,52
299 Визначення вмісту ацетальдегіду в повітрі робочої зони фотометричним методом 201,26 241,51
300 Визначення вмісту бензолу в повітрі робочої зони газохроматографічним методом 246,39 295,67
301 Визначення вмісту ксилолу в повітрі робочої зони газохроматографічним методом 246,39 295,67
302 Визначення вмісту толуолу в повітрі робочої зони газохроматографічним методом 246,39 295,67
303 Визначення вмісту бензолу  в повітрі робочої зони фотометричним методом 310,00 372,00
304 Визначення вмісту  ксилолу в повітрі робочої зони фотометричним методом 310,00 372,00
305 Визначення вмісту толуолу  в повітрі робочої зони фотометричним методом 310,00 372,00
306 Визначення вмісту бензину в повітрі робочої зони газохроматографічним методом 222,99 267,59
307 Визначення вмісту бутилацетату в повітрі робочої зони  фотометричним методом 219,40 263,28
308 Визначення  вмісту вінілацетату в повітрі робочої зони фотометричним методом 221,50 265,80
309 Визначення вмісту етилацетату в повітрі робочої зони фотометричним методом 221,09 265,31
310 Визначення вмісту бутилацетату в повітрі робочої зони газохроматографічним методом 240,76 288,91
311 Визначення вмісту вінілацетату в повітрі робочої зони  газохроматографічним методом 240,76 288,91
312 Визначення вмісту водню фтористого в повітрі робочої зони фотометричним методом 198,53 238,24
313 Визначення вмісту водню хлористого в повітрі робочої зони  фотометричним методом 184,01 220,81
314 Визначеннявмісту водню ціаністого в повітрі робочої зони фотометричним методом 185,12 222,14
315 Визначення вмісту оксиду вуглецю в повітрі робочої зони електрохімічним методом 137,37 164,84
316 Визначення вмісту вуглеводів насичених С1-С10 в повітрі робочої зони газохроматографічним методом 239,81 287,77
317 Визначення вмісту вуглецю чотирихлористого в повітрі робочої зони  фотометричним методом 192,34 230,81
318 Визначення вмісту гексаметилендіаміну в повітрі робочої зони  фотометричним методом 208,60 250,32
319 Визначення вмісту гексану в повітрі робочої зони газохроматографічним методом 216,24 259,49
320 Визначення вмісту гідразину та його похідних в повітрі робочої зони фотометричним методом 216,40 259,68
321 Визначення вмісту диметилтерефталату в повітрі робочої зони фотометричним методом 173,18 207,82
322 Визначення вмісту дибутилфталату в повітрі робочої зони газохроматографічним методом 265,79 318,95
323 Визначення вмісту диоктилфталату в повітрі робочої зони газохроматографічним методом 265,79 318,95
324 Визначення вмісту диметилформаміду в повітрі робочої зони фотометричним методом 231,46 277,75
325 Визначення вмісту дихлоретану в повітрі робочої зони фотометричним методом 202,99 243,59
326 Визначення вмісту дифенілметандиізоцианату в повітрі робочої зони фотометричним методом 183,07 219,68
327 Визначення вмісту епіхлоргідрину в повітрі робочої зони фотометричним методом 198,83 238,60
328 Визначення вмісту етилацетату в повітрі робочої зони газохроматографічним методом 226,96 272,35
329 Визначення вмісту етилбензолу в повітрі робочої зони газохроматографічним методом 189,46 227,35
330 Визначення вмісту етиленгліколю в повітрі робочої зони фотометричним методом 224,00 268,80
331 Визначення вмісту етилену оксиду в повітрі робочої зони фотометричним методом 220,44 264,53
332 Визначення вмісту етилцелозольву в повітрі робочої зони фотометричним методом 197,73 237,28
333 Визначення вмісту ефіру діетилового в повітрі робочої зони газохроматографічним методом 221,15 265,38
334 Визначення вмісту їдких лугів в повітрі робочої зони фотометричним методом 210,27 252,32
335 Визначення вмісту каніфолі в повітрі робочої зони фотометричним методом 268,55 322,26
336 Визначення вмісту капролактаму в повітрі робочої зони фотометричним методом 223,11 267,73
337 Визначення вмісту карбаміду в повітрі робочої зони фотометричним методом 235,15 282,18
338 Визначення вмісту кислоти ацетилсаліцилової в повітрі робочої зони фотометричним методом 221,89 266,27
339 Визначення вмісту кислоти мурашиної в повітрі робочої зони фотометричним методом 231,21 277,45
340 Визначення вмісту кислоти оцтової в повітрі робочої зони фотометричним методом 212,28 254,74
341 Визначення вмісту кислоти сірчаної в повітрі робочої зони фотометричним методом 205,07 246,08
342 Визначення вмісту кислоти терефталевої в повітрі робочої зони фотометричним методом 214,51 257,41
343 Визначення вмісту кофеїну в повітрі робочої зони фотометричним методом 224,93 269,92
344 Визначення вмісту кремнію діоксиду в повітрі робочої зони фотометричним методом 267,36 320,83
345 Визначення вмісту левоміцетину в повітрі робочої зони фотометричним методом 201,06 241,27
346 Визначення вмісту метилакрилату в повітрі робочої зони фотометричним методом 215,75 258,90
347 Визначення вмісту метилметакрилату в повітрі робочої зони фотометричним методом 202,13 242,56
348 Визначення вмісту мінерального масла в повітрі робочої зони фотометричним методом 175,54 210,65
349 Визначення вмісту натрію гідрокарбонату в повітрі робочої зони фотометричним методом 200,20 240,24
350 Визначення вмісту нітриту натрію в повітрі робочої зони фотометричним методом 199,29 239,15
351 Визначення вмісту натрію хлориду в повітрі робочої зони фотометричним методом 180,15 216,18
352 Визначення вмісту нафталіну в повітрі робочої зони  фотометричним методом 201,68 242,02
353 Визначення вмісту озону в повітрі робочої зони  фотометричним методом 178,24 213,89
354 Визначення вмісту пилу в повітрі робочої зони  гравіметричним методом 161,92 194,30
355 Визначення вмісту сірководню в повітрі робочої зони фотометричним методом 183,20 219,84
356 Визначення вмісту стиролу в повітрі робочої зони газохроматографічним методом 190,58 228,70
357 Визначення вмісту стиролу в повітрі робочої зони фотометричним методом 170,80 204,96
358 Визначення вмісту спирту етилового в повітрі робочої зони фотометричним методом 315,61 378,73
359 Визначення вмісту спирту бутилового в повітрі робочої зони фотометричним методом 315,61 378,73
360 Визначення вмісту спирту  метилового в повітрі робочої зони фотометричним методом 315,61 378,73
361 Визначення вмісту спирту пропилового в повітрі робочої зони фотометричним методом 315,61 378,73
362 Визначення вмісту соди кальцинованої в повітрі робочої зони фотометричним методом 162,17 194,60
363 Визначення вмісту спирту етилового в повітрі робочої зони газохроматографічним методом 190,60 228,72
364 Визначення вмісту спирту  бутилового в повітрі робочої зони газохроматографічним методом 190,60 228,72
365 Визначення вмісту спирту метилового в повітрі робочої зони газохроматографічним методом 190,60 228,72
366 Визначення вмісту спирту ізопропілового в повітрі робочої зони газохроматографічним методом 190,60 228,72
367 Визначення вмісту спирту  н-пропілового в повітрі робочої зони газохроматографічним методом 190,60 228,72
368 Визначення вмісту спирту  н-бутилового в повітрі робочої зони газохроматографічним методом 190,60 228,72
369 Визначення вмісту спирту ізобутилового в повітрі робочої зони газохроматографічним методом 190,60 228,72
370 Визначення вмісту толуілендиізоціанату в повітрі робочої зони фотометричним методом 188,34 226,01
371 Визначення вмісту спирту метилового в повітрі робочої зони  фотометричним методом 184,30 221,16
372 Визначення вмісту уайт-спіриту в повітрі робочої зони  газохроматографічним методом 191,80 230,16
373 Визначення вмісту хлору в повітрі робочої зони фотометричним методом 151,98 182,38
374 Визначення вмісту фенолу в повітрі робочої зони  фотометричним методом 153,48 184,18
375 Визначення вмісту формальдегіду в повітрі робочої зони фотометричним методом 125,47 150,56
376 Визначення вмісту циклогексанону в повітрі робочої зони фотометричним методом 248,22 297,86
377 Визначення вмісту алюмінію в повітрі робочої зони фотометричним методом 252,09 302,51
378 Визначення вмісту марганцю в повітрі робочої зони фотометричним методом 207,44 248,93
379 Визначення вмісту ванадію в повітрі робочої зони фотометричним методом 188,79 226,55
380 Визначення вмісту оксиду хрому в повітрі робочої зони фотометричним методом 191,76 230,11
381 Визначення вмісту цинку та оксиду цинку в повітрі робочої зони фотометричним методом 220,44 264,53
382 Визначення вмісту міді в повітрі робочої зони фотометричним методом 236,70 284,04
383 Визначення вмісту нікелю в повітрі робочої зони фотометричним методом 189,78 227,74
384 Визначення вмісту солей нікелю в повітрі робочої зони фотометричним методом 236,06 283,27
385 Визначення вмісту свинцю в повітрі робочої зони фотометричним методом 189,22 227,06
386 Визначення вмісту титану в повітрі робочої зони фотометричним методом 220,73 264,88
387 Визначення вмісту вольфраму в повітрі робочої зони фотометричним методом 189,38 227,26
388 Визначення вмісту молібдену в повітрі робочої зони фотометричним методом 236,26 283,51
389 Визначення вмісту заліза в повітрі робочої зони  фотометричним методом 190,32 228,38
390 Визначення вмісту кадмію в повітрі робочої зони фотометричним методом 289,45 347,34
391 Визначення вмісту кобальту та оксиду кобальту в повітрі робочої зони фотометричним методом 239,16 286,99
392 Визначення вмісту ртуті в повітрі робочої зони фотометричним методом 216,74 260,09
393 Визначення вмісту натрію 2-[(2,6-дихлорфеніл)-аміно]-фенілоцтового (натрію диклофенак) в повітрі робочої зони фотометричним методом 176,55 211,86
394 Визначення   вмісту свинцю  в повітрі робочої зони  методом атомно-абсорбційної спектрометрії 257,32 308,78
395 Визначення    вмісту марганцю в повітрі робочої зони  методом атомно-абсорбційної спектрометрії 257,29 308,75
396 Визначення  вмісту заліза  в повітрі робочої зони методом атомно-абсорбційної спектрометрії 257,88 309,46
397 Визначення  вмісту   нікелю в повітрі робочої зони  методом атомно-абсорбційної спектрометрії 256,89 308,27
398 Визначення вмісту   хрому в повітрі робочої зони методом атомно-абсорбційної спектрометрії 255,08 306,10
399 Визначення вмісту хрому в повітрі робочої зони (зварювальний аерозоль)   методом атомно-абсорбційної спектрометрії 314,07 376,88
400 Визначення вмісту  заліза в повітрі робочої зони (зварювальний аерозоль)  методом атомно-абсорбційної спектрометрії 162,70 195,24
401 Визначення вмісту кадмію в повітрі робочої зони (зварювальний аерозоль)  методом атомно-абсорбційної спектрометрії 162,70 195,24
402 Визначення вмісту кобальту в повітрі робочої зони (зварювальний аерозоль)  методом атомно-абсорбційної спектрометрії 162,70 195,24
403 Визначення вмісту марганцю в повітрі робочої зони (зварювальний аерозоль)  методом атомно-абсорбційної спектрометрії 162,70 195,24
404 Визначення вмісту міді в повітрі робочої зони (зварювальний аерозоль)  методом атомно-абсорбційної спектрометрії 162,70 195,24
405 Визначення вмісту нікелю в повітрі робочої зони (зварювальний аерозоль)  методом атомно-абсорбційної спектрометрії 162,70 195,24
406 Визначення вмісту свинцю в повітрі робочої зони (зварювальний аерозоль)  методом атомно-абсорбційної спектрометрії 162,70 195,24
407 Визначення вмісту цинку в повітрі робочої зони (зварювальний аерозоль)  методом атомно-абсорбційної спектрометрії 162,70 195,24
408 Визначення вмісту свинцю в повітрі робочої зони методом інверсійної вольтамперометрії 247,38 296,86
409 Визначення вмісту кадмію в повітрі робочої зони методом інверсійної вольтамперометрії 247,38 296,86
410 Визначення вмісту міді в повітрі робочої зони  методом інверсійної вольтамперометрії 247,38 296,86