Фізичні та радіологічні показники

№ з/п Найменування робіт (послуг) Вартість без ПДВ (грн) Вартість з ПДВ (грн)
669 Визначення питомої активності  радіонуклідів у продуктах харчування: цезію-137 з використанням гамма-спектрометрів 239,57 287,48
670 Визначення питомої активності  радіонуклідів у продуктах харчування: стронцію-90 з використанням бета-спектрометрів 351,57 421,88
671 Вимірювання рівня потужності поглиненої дози зовнішнього гамма-випромінювання та рентгенівського випромінювання  в одній   точці 141,20 169,44
672 Вимірювання рівня поверхневого забруднення:
бета-випромінювальними      радіонуклідами
182,57 219,08
673 Вимірювання рівня еквівалентної рівноважної об’ємної активності радону-222 у повітрі приміщень в одній точці 223,94 268,73
674 Підготовка санітарного паспортана роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання 167,72 201,26
675 Підготовка паспорта радіаційної якості та радіаційного сертифіката 199,67 239,60
676 Визначення постійного шуму в октавних смугах частот та рівнів звуку в дБА (визначення еквівалентних рівнів звуку (шумове навантаження) в одній точці 284,47 341,36
677 Визначення  еквівалентного та максимального  рівнів звуку , шумове навантаження за робочу зміну та на територію, безпосередньо прилеглу до житлових будинків, лікарень, санаторіїв тощо непостійних та імпульсних шумів в одній точці 359,13 430,96
678 Визначення  рівня шумового навантаження джерел підприємств на селитебну територію в одній точці 657,79 789,35
679 Визначення  рівня загальної вібрації або локальної вібрації (корегувальні еквівалентні рівні) в одній точці 732,46 878,95
680 Визначення  рівня напруженості електромагнітного поля промислової частоти, постійного магнітного поля або електростатичного поля (напруженість) в одній точці 209,80 251,76
681 Визначення  рівня напруженості електромагнітного випромінювання, щільності потоку енергії в одній точці 209,80 251,76
682 Визначення  рівня інфрачервоного випромінювання на одному робочому місці 284,47 341,36
683 Визначення  швидкості руху повітря в житлових та виробничих приміщеннях в одній точці 45,58 54,70
684 Визначення  вологості повітря в житлових та виробничих приміщеннях в одній точці 45,58 54,70
685 Визначення  температури повітря в житлових та виробничих приміщеннях в одній точці 45,58 54,70
686 Визначення  рівня освітленості в одній точці 135,14 162,17