Харчові продукти

№ з/п Найменування робіт (послуг) Вартість без ПДВ (грн) Вартість з ПДВ (грн)
411 Алкогольні напої. Визначення приведеного, загального екстракту гравіметричним методом 51,28 61,54
412 Алкогольні напої. Визначення летких кислот титрометричним методом 191,42 229,70
413 Алкогольні напої. Визначення кислот, що титруються, титрометричним методом 116,38 139,66
414 Алкогольні напої. Визначення альдегідів фотометричним методом 138,30 165,96
415 Алкогольні напої.  Визначення метанолу фотометричним методом 212,22 254,66
416 Алкогольні напої. Визначення сивушних масел фотометричним методом 210,08 252,10
417 Алкогольні напої. Визначення складних ефірів фотометричним методом 141,13 169,36
418 Алкогольні напої. Визначення вмісту алкоголю без відгону 70,61 84,73
419 Алкогольні напої. Визначення вмісту алкоголю з відгоном 202,43 242,92
420 Алкогольні напої.  Визначення вмісту сивушних масел 92,22 110,66
421 Алкогольні напої.   Визначення вмісту метилового спирту 276,98 332,38
422 Безалкогольні  напої. Визначення насиченості двоокисом вуглецю 61,18 73,42
423 Пиво. Визначення сухих речовин в початковому суслі 236,86 284,23
424 Пиво. Визначення колоьору 168,24 201,89
425 Визначення вмісту вітаміну С титрометричним методом в напоях 97,89 117,47
426 Визначення кофеїну фотометричним методом 216,87 260,24
427 Молоко та молокопродукти. Визначення нітратів напівкількісним методом 165,80 198,96
428 Молоко та  молочні продукти. Визначення сахарози титрометричним методом 175,52 210,62
429 Молоко, молочні продукти. Визначення пероксідази 85,16 102,19
430 Молоко, молочні продукти. Визначення фосфатази 136,25 163,50
431 Молоко, молочні продукти. Визначення аміаку (якісна реакція) 110,29 132,35
432 Молоко, молочні продукти. Визначення  водню пероксиду (якісна реакція) 110,29 132,35
433 Молоко, молочні продукти. Визначення соди  (якісна реакціїя) 110,29 132,35
434 Молоко, молочні продукти. Визначення індексу розчинності 77,08 92,50
435 Молоко, молочні продукти. Визначення ступеня чистоти 112,46 134,95
436 Молоко. Визначення густини за допомогою ареометру 70,61 84,73
437 Визначення сухого знежиреного залишку в вершковому маслі 257,70 309,24
438 М’ясо, м’ясні продукти. Визначення вмісту хліба в кулінарних виробах 137,56 165,07
439 М’ясо, м’ясні продукти. Визначення ефективності термообробки 156,85 188,22
440 М’ясо, м’ясні продукти. Визначення крохмалю титрометричним методом 235,04 282,05
441 М’ясо, м’ясні продукти. Визначення летких жирних кислот титрометричним методом 169,57 203,48
442 М’ясо та м’ясні продукти. Визначення білку 400,91 481,09
443 Визначення фосфатази в ковбасних виробах 347,58 417,10
444 Визначення нітритів в ковбасних виробах 246,10 295,32
445 Риба, рибні продукти. Визначення  показників свіжості: аміаку (якісний метод) 109,29 131,15
446 Риба, рибні продукти. Визначення  показників свіжості: сірководню (якісний метод) 109,29 131,15
447 Риба та рибопродукти.  Визначення термообробки 131,37 157,64
448 Визначення хлориду натрію титрометричним методом в харчових продуктах 162,37 194,84
449 Визначення загального фосфору фотометричним методом у виробах із м’яса 240,06 288,07
450 Визначення крохмалю в харчових продуктах 220,49 264,59
451 Жири та жирові продукти. Визначення кольоровості за шкалою стандартних розчинів йоду 175,93 211,12
452 Жири та жирові продукти. Визначення кислотного числа титрометричним методом 119,85 143,82
453 Жири та жирові продукти. Визначення пероксидного числа  титрометричним методом 145,86 175,03
454 Жири та жирові продукти.  Визначення йодного числа титрометричним методом 131,60 157,92
455 Жири та жирові продукти.  Визначення відстою за вагою гравіметричним методом 107,40 128,88
456 Жири та жирові продукти.  Визначення числа омилення титрометричним методом 214,27 257,12
457 Жири та жирові продукти. Визначення неомилених речовин гравіметричним методом 241,07 289,28
458 Жири та жирові продукти. Визначення показника заломлення за допомогою рефрактометра 97,12 116,54
459 Жири та жирові продукти. Визначення мила (якісна реакція) 109,13 130,96
460 Жири та жирові продукти. Визначення стійкості емульсій за допомогою центрифуги 107,69 129,23
461 Жири та жирові продукти. Визначення нежирових домішок гравіметричним методом 195,43 234,52
462 Борошно. Визначення сирої клейковини гравіаметричним методом 155,61 186,73
463 Макаронні вироби. Визначення масової частки лома   гравіметричним методом 64,14 76,97
464 Макаронні вироби. Визначення масової частки крихти гравіметричним методом 64,14 76,97
465 Макаронні вироби. Визначення масової частки деформованих виробів   гравіметричним методом 42,75 51,30
466 Мед. Визначення щавлевої кислоти титрометричним методом 163,01 195,61
467 Мед. Визначення діастазного числа фотометричним методом 226,68 272,02
468 Мед. Визначення оксиметилфурфуролу (якісна реакція) 191,47 229,76
469 Визначення пористості хліба 87,39 104,87
470 Визначення вологи або сухих речовин гравіметричним методом  в харчових продуктах 125,14 150,17
471 Визначення водорозчинних сухих речовин рефрактометричним методом   в харчових продуктах 124,90 149,88
472 Визначення водорозчинних екстрактивних речовин гравіметричним  методом  у чаї 187,61 225,13
473 Визначення редукуючих цукрів та загального цукру фотометричним    методом  в харчових продуктах 359,95 431,94
474 Визначення цукру методом гарячого титрування в харчових продуктах 264,94 317,93
475 Визначення цукру в кондитерських виробах і молочних консервах 216,06 259,27
476 Визначення жиру гравіметричним методом в харчових продуктах 165,99 199,19
477 Визначення жиру методом Сокслета в харчових продуктах 325,18 390,22
478 Визначення жиру рефрактометричним методом в харчових продуктах 120,82 144,98
479 Визначення жиру по Герберу у харчових продуктах 189,05 226,86
480 Визначення кислотності титрометричним методом у харчових продуктах 106,65 127,98
481 Визначення лужності титрометричним методом у харчових продуктах 100,74 120,89
482 Визначення загальної золи гравіметричним методом у харчових продуктах 121,79 146,15
483 Визначення  золи, нерозчинної у 10% соляній кислоті гравіметричним методом у харчових продуктах 180,22 216,26
484 Визначення вмісту піску та мінеральних домішок гравіметричним методом у харчових продуктах 156,94 188,33
485 Визначення вмісту металомагнітних  домішок гравіметричним методом у харчових продуктах 156,14 187,37
486 Визначення складових частин  гравіметричним методом у харчових продуктах 93,86 112,63
487 Визначення консервантів фотометричним методом у харчових продуктах 269,55 323,46
488 Визначення бензойної  кислоти  у харчових продуктах 188,95 226,74
489 Визначення  сорбінової кислоти  у харчових продуктах 188,95 226,74
490 Визначення вмісту вільного, зв’язаного, загального сірчистого ангідриду титрометричним методом у харчових продуктах 221,82 266,18
491 Прянощі. Визначення ефірних масел методом відгону 182,88 219,46
492 Чай. Визначення сирої клітковини гравіметричним методом 171,86 206,23
493 Яєчні продукти. Визначення ефективності пастерізації 197,08 236,50
494 Визначення йодистого калію у харчових продуктах 162,96 195,55
495 Визначення органолептичних (сенсорних) показників у харчових продуктах 46,93 56,32
496 Розрахунок теоретичного та фактичного хімічного складу та калорійності готових страв 88,80 106,56
497 Визначення білку, амінного азоту за К’єльдалем в харчових продуктах 265,56 318,67
498 Визначення етилового спирту гравіметричним методом в харчових  продуктах 266,11 319,33
499 Визначення рН потенціометричним методом у харчових продуктах 82,31 98,77
500 Визначення вмісту свинцю методом інверсійної вольтамперометрії у харчових продуктах (мінералізація кислотним способом) 237,97 285,56
501 Визначення вмісту кадмію методом інверсійної вольтамперометрії у харчових продуктах (мінералізація кислотним способом) 237,97 285,56
502 Визначення вмісту міді методом інверсійної вольтамперометрії у харчових продуктах (мінералізація кислотним способом) 237,97 285,56
503 Визначення вмісту цинку  методом інверсійної вольтамперометрії у харчових продуктах (мінералізація кислотним способом) 237,97 285,56
504 Визначення вмісту свинцю  методом інверсійної вольтамперометрії у харчових продуктах (мінералізація сухим способом) 225,41 270,49
505 Визначення вмісту  кадмію  методом інверсійної вольтамперометрії у харчових продуктах (мінералізація сухим способом) 225,41 270,49
506 Визначення вмісту  міді  методом інверсійної вольтамперометрії у харчових продуктах (мінералізація сухим способом) 225,41 270,49
507 Визначення вмісту цинку  методом інверсійної вольтамперометрії у харчових продуктах (мінералізація сухим способом) 225,41 270,49
508 Визначення миш’яку фотометричним методом у харчових продуктах 221,96 266,35
509 Визначення  вмісту кадмію в харчових продуктах методом атомно-абсорбційної спектрометрії   (мінералізація кислотним способом) 231,40 277,68
510 Визначення  вмісту міді в харчових продуктах методом атомно-абсорбційної спектрометрії   (мінералізація кислотним способом) 231,40 277,68
511 Визначення  вмісту  свинцю в харчових продуктах методом атомно-абсорбційної спектрометрії (мінералізація кислотним способом) 231,40 277,68
512 Визначення  вмісту  цинку в харчових продуктах методом атомно-абсорбційної спектрометрії   (мінералізація кислотним способом) 231,40 277,68
513 Визначення  вмісту заліза в харчових продуктах методом атомно-абсорбційної спектрометрії   (мінералізація кислотним способом) 231,40 277,68
514 Визначення  вмісту кадмію в харчових продуктах методом атомно-абсорбційної спектрометрії (мінералізація сухим способом) 219,24 263,09
515 Визначення  вмісту міді в харчових продуктах методом атомно-абсорбційної спектрометрії  (мінералізація сухим способом) 219,24 263,09
516 Визначення  вмісту  свинцю в харчових продуктах методом атомно-абсорбційної спектрометрії  (мінералізація сухим способом) 219,24 263,09
517 Визначення  вмісту  цинку в харчових продуктах методом атомно-абсорбційної спектрометрії  (мінералізація сухим способом) 219,24 263,09
518 Визначення  вмісту заліза в харчових продуктах методом атомно-абсорбційної спектрометрії   (мінералізація сухим способом) 219,24 263,09
519 Визначення вмісту миш’яку  методом інверсійної вольтамперометриї в харчових продуктах 284,06 340,87
520 Визначення вмісту ртуті методом безполуменевої атомної абсорбції  в харчових продуктах 224,79 269,75
521 Визначення заліза фотометричним методом у харчових продуктах 258,93 310,72
522 Визначення олова  фотометричним методом у харчових продуктах 265,72 318,86
523 Визначення вмісту нітратів  фотометричним методом в харчових продуктах 284,01 340,81
524 Визначення вмісту  нітритів фотометричним методом в харчових продуктах 284,01 340,81
525 Визначення вмісту нітратів іонометричним методом в харчових продуктах 128,02 153,62
526 Визначення вмісту нітрозодиметиаміну та натрозодіетиламіну в продовольчій сировині та продуктах харчування 346,07 415,28
527 Визначення вмісту мікотоксину афлатоксин В1 методом тонкошарової хроматографії в продовольчий сировині та продуктах харчування 387,92 465,50
528 Визначення вмісту мікотоксину афлатоксин М1 методом тонкошарової хроматографії в продовольчий сировині та  продуктах харчування 387,92 465,50
529 Визначення  вмісту мікотоксину зеараленону методом тонкошарової хроматографії у продовольчий сировині та харчових продуктах 353,83 424,60
530 Визначення вмісту мікотоксину дезоксинівалеолу  методом тонкошарової хроматографії  в продовольчий сировині та продуктах харчуваня 311,14 373,37
531 Визначення вмісту Т-2 токсину методом газової хроматографії в продовольчій сировині та харчових продуктах 394,93 473,92
532 Визначення  вмісту мікотоксину патуліну методом тонкошарової хроматографії у продовольчий сировині та харчових продуктах 348,25 417,90
533 Визначення вмісту гармонального препарату 17- естрадіол методом газової хроматографії в продовольчій сировині  та харчових продуктах. 502,04 602,45
534 Визначення вмісту гармонального препарату диетилстильбестрол методом газової хроматографії в продовольчій сировині   харчових продуктах 402,97 483,56
535 Визначення вмісту гістаміну фотометричним методом в рибопродуктах 488,01 585,61