Щодо здійснення антикорупційних заходів у 2015 році

ДУ «Харківський ОЛЦ ДСЕСУ» було розроблено та затверджено плани заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень на І та ІІ півріччя 2015 року.
Впродовж року ДУ «Харківський ОЛЦ ДСЕСУ» постійно проводився комплекс організаційних та практичних антикорупційних заходів щодо виконання вимог Закону України «Про
запобігання корупції», у разі внесення змін, інформація направлялася до відома та виконання всім працівникам ДУ «Харківський ОЛЦ ДСЕСУ».
Підготовлено наказ від 24.02.2015 № 17 «Про затвердження методичних рекомендацій», згідно з яким проводилося попередження претендентів на посади про встановлення спеціальних обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції».

З посадовими особами ДУ «Харківський ОЛЦ ДСЕСУ» проведено консультативну роботу та надано методичну допомогу в заповненні декларацій про майно, доходи, витрати, зобов’язання фінансового характеру.

Аналіз стану додержання антикорупційного законодавства, питання щодо змін у сфері антикорупційної та регуляторної політики, положень Законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про розгляд звернень громадян» та виконання планів заходів з питань запобігання та протидії корупції у І та ІІ півріччі 2015 року ДУ «Харківський ОЛЦ ДСЕСУ» заслуховувалися на оперативних нарадах з завідувачами структурних підрозділів ДУ «Харківський ОЛЦ ДСЕСУ».

Протягом 2015 року фактів порушень чинного антикорупційного законодавства фахівцями та посадовими особами ДУ «Харківський ОЛЦ ДСЕСУ» не зафіксовано, звернень громадян, підприємств, установ та організацій щодо можливості проявів корупції та вчинених працівниками структурних підрозділів адміністративних корупційних правопорушень не надходило.