Новий ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» набув чинності

Безымянный

1 жовтня 2019 року набув чинності ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», який було затверджено наказом Мінрегіону №104 від 26 квітня 2019 року.

ДБН поширюється на планування і забудову територій населених пунктів та міжселенних територій на державному, регіональному та місцевому рівнях. ДБН є обов’язковим для органів державного управління, місцевого самоврядування, підприємств і установ незалежно від форм власності та відомчого підпорядкування, громадських об’єднань і громадян, які здійснюють проектування, будівництво і благоустрій на території міських і сільських населених пунктів та інших територіях.

ДБН погоджений з Міністерством охорони здоров’я (лист від 18.03.2019 № 26.1-16/561-19/7084).