Мікроклімат. Чи потрібно контролювати його параметри на робочих місцях

кл

Мікроклімат – це умови внутрішнього середовища приміщень, що впливають на тепловий обмін працюючих. Мікрокліматичні умови на робочому місці, у виробничих приміщеннях – найважливіший санітарно-гігієнічний фактор, від якого залежить стан здоров’я та працездатність людини. Мікрокліматичні умови поділяють на оптимальні та допустимі.

Оптимальні умови – це поєднання параметрів мікроклімату, які при тривалому та систематичному впливі на людину забезпечують зберігання нормального теплового стану організму, без активізації механізмів терморегуляції. Вони забезпечують відчуття теплового комфорту та створюють передумови для високого рівня працездатності.

Допустимі мікрокліматичні умови – поєднання параметрів мікроклімату, які при тривалому та систематичному впливі на людину можуть викликати зміни теплового стану організму, що швидко минають і нормалізуються та супроводжуються напруженням механізмів терморегуляції в межах фізіологічної адаптації. При цьому не виникає ушкоджень або порушень стану здоров’я, однак можуть спостерігатися дискомфортні тепловідчуття, погіршення самопочуття та зниження працездатності.

До основних показників мікроклімату повітря робочої зони відносяться температура (tоС), відносна вологість (%), швидкість руху повітря (м/сек.),. На параметри мікроклімату та стан людського організму також впливає інтенсивність теплового випромінювання різних нагрітих поверхонь, температура яких перевищує температуру у виробничому приміщенні. Теплове (інфрачервоне) випромінювання – це невидиме електромагнітне випромінювання нагрітих тіл, що виникає за рахунок їх внутрішньої енергії.

Тривала дія на організм людини несприятливих метеорологічних умов погіршує самопочуття, знижує продуктивність праці і часто призводить до різних захворювань і порушень стану здоров’я.

Порушення теплового стану організму, перегрівання, викликане впливом комплексу несприятливих показників мікроклімату (температура, швидкість руху повітря, вологість, теплове випромінювання) при обмеженні або повному виключенні окремих механізмів і шляхів тепловіддачі, отримало назву тепловий стрес. Вплив низьких температур, роботи в умовах охолоджуючого мікроклімату можуть також призвести до порушення теплового стану організму людини. Властивість організму людини підтримувати тепловий баланс із навколишнім середовищем називаються терморегуляцією.

Нормальне протікання фізіологічних процесів, добре самопочуття можливе лише тоді, коли тепло, що виділяється організмом людини, постійно відводиться у навколишнє середовище.

Теплообмін організму людини з навколишнім середовищем здійснюється такими способами (шляхами): конвекція, кондукція (теплопровідність), випромінювання та випаровування вологи з поверхні шкіри. Це можливо лише в тих випадках, коли параметри мікроклімату відповідають нормативним показникам. Основним нормативним документом, що регламентує параметри мікроклімату виробничих приміщень, є ДСН «Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень» № 3.3.6.042-99, затверджені постановою міністерства охорони здоров’я України від 01.12.99 № 42. В залежності від пори року та категорії робіт показники мікроклімату коливаються в таких межах:

Температура повітря – в холодну пору року – 16 – 24 0С; в теплу пору року – 18 – 25 0С;

Відносна вологість – 40-60% незалежно від пори року та категорії робіт;

Швидкість руху повітря – в холодну пору року – 0,1–0,3 м/с; в теплу пору року –                  0,2–0,4 м/с;

Температура внутрішніх поверхонь робочої зони (стіни, підлога, стеля), технологічного обладнання (екрани і т. ін.), зовнішніх поверхонь технологічного устаткування, огороджуючих конструкцій не повинна виходити більш ніж на 20C за межі оптимальних величин температури повітря для даної категорії робіт. А при виконанні робіт операторського типу, пов’язаних з нервово-емоційним напруженням в кабінетах, пультах і постах керування технологічними процесами, в залах обчислювальної техніки та інших приміщеннях повинні дотримуватися оптимальні умови мікроклімату (температура повітря.

Отже задача  роботодавця, для збереження здоров′я працюючих, високоефективного виконання завдань, створити на робочому місці оптимальні, або допустимі мікрокліматичні умови, що можливо лише коли відомі його параметри та тому чи іншому робочому місці.

Лабораторії ДУ «Харківський ОЛЦ МОЗ України» (далі Центр) атестовані на право проведення робіт щодо дослідження факторів навколишнього середовища. Лабораторія електромагнітних полів та інших фізичних факторів Центру акредитована Національним агентством з акредитації України на відповідність вимогам міжнародного стандарту ДСТУ ІSO/ІЕС 17025:2006 (ІSO/ІЕС 17025:2005).

Зацікавлені особи можуть замовити проведення вимірювань рівнів освітленості, шуму, вібрації, параметрів мікроклімату та інших фізичних факторів.

Для консультацій та укладання договорів рекомендуємо звертатись до відділення організації санітарно-гігієнічних досліджень нашого Центру за адресою: м. Харків, Помірки, тел. 315-01-22 та  315-00-48 або до філій, контактні телефони яких та адреси розташування зазначені на цьому сайті в розділі «Структура».