Засоби індивідуального захисту органів дихання

Безымянный1

Засіб індивідуального  захисту  органів  дихання (ЗІЗОД) призначений  для  захисту дихальних шляхів користувача від вдихання  повітря, яке спричиняє шкідливий вплив на здоров’я (ДСТУ EN 132:2004 “Засоби  індивідуального  захисту  органів  дихання. Терміни та піктограми»). ЗІЗОД забезпечують захист органів дихання від інгаляційного впливу небезпечних хімічних та інших шкідливих речовин, присутніх у вигляді аерозолів, пари або газів, а також використовуються при нестачі кисню в повітрі. Вони застосовуються в тих випадках, коли безпека робіт не може бути забезпечена конструкцією обладнання, організацією виробничих процесів, архітектурно-планувальними рішеннями та засобами колективного захисту.

За принципом  дії  ЗІЗОД  поділяються  залежно  від   способу забезпечення захисту   на  фільтрувальні  та  ізолювальні.

Фільтрувальні – пристрої,  які очищують  повітря,  що вдихається,  від  шкідливих  речовин  за  допомогою  фільтрів,  що входять у конструкцію ЗІЗОД і містять поглинальні чи фільтрувальні матеріали.   До   таких   пристроїв   залежно  від  конструктивних особливостей  належать  промислові   респіратори   та   протигази. Фільтрувальні   ЗІЗОД   за   умов,   при  яких  вони  можуть  бути використані,    повинні   забезпечувати   очищення   повітря,   що вдихається,  до концентрацій шкідливих речовин, які не перевищують норми,    встановленої   ГОСТ   12.1.005-88   “Система   стандартов безопасности  труда.  Общие  санитарно-гигиенические  требования к воздуху  рабочей  зоны”.

Фільтрувальні ЗІЗОД застосовують в умовах відомого складу  та концентрації  шкідливих речовин.  Вони використовуються тільки при достатній кількості кисню в повітрі робочої зони (не менше ніж 17% за   об’ємом).   Їх   не   можна   застосовувати   при  роботах  у важкодоступних та погано провітрюваних приміщеннях малого  об’єму (цистерни, колодязі, трубопроводи тощо). За призначенням фільтрувальні ЗІЗОД  ділять    напротипилові  (протиаерозольні)  –  для  захисту  від різних аерозолів (дим, тумани, пил), протигазові  (газозахисні)  – для захисту від газів і парів шкідливих речовин,    газопилозахисні   (протигазоаерозольні)   –   для   захисту одночасно від газів, парів і аерозолів.

Найбільш популярними видами захисту дихальних шляхів і органів є протигази і респіратори. За конструктивним   оформленням   усі респіратори поділяються  на  два  типи:  фільтрувальні  півмаски  (у  яких  фільтрувальний елемент одночасно є і лицьовою частиною)  і патронні  (що мають відокремлену лицьову   частину   і фільтрувальний елемент). В залежності від терміну служби респіратори можуть бути одноразового застосування (ШБ-1 «Лепесток», «Кама», У-2К, Р-2, 3М-Aura, 3M9914-25, Bosch MA C3 та інші), які після відпрацювання не придатні для подальшої експлуатації. В респіраторах багаторазового використання передбачена заміна фільтрів (РПГ- 67, РУ-60М, 3M6200, 3M8710 та інші).

Протигази – засоби захисту органів дихання, обличчя і очей людини від шкідливих речовин, що знаходяться в атмосфері у вигляді парів, газів і аерозолів, для захисту від високотоксичних речовин типу синильної кислоти, а також від речовин, які можуть потрапити в організм через неушкоджену шкіру. В залежності від принципу дії вони також є фільтруючі та ізолюючі.

У фільтруючому протигазі зовнішнє заражене повітря очищається від шкідливих домішок і потім надходить в органи дихання. При видиханні повітря воно видаляється назовні. Очищення атмосферного повітря засновано на сорбції (поглинанні парів, газів) і фільтрації (затриманні частинок аерозолю). Дуже прості за устроєм, фільтруючі протигази одержали найбільше поширення та застосування для проведення робіт в зоні хімічного забруднення.

В залежності від призначення, як імпортні так і вітчизняні фільтруючі коробки протигазів, поділяються на марки залежно від класу шкідливих речовин. Кожна марка фільтруючої коробки позначається відповідним кольором. Що стосується класів шкідливих речовин, які знаходяться в повітрі робочої зони у вигляді пари, газу, аерозолів, то їх у Європейських стандартах умовно позначають наступними буквами: клас А – органічні речовини (гази і пари органічних речовин з температурою кипіння вище 65°С); клас В – неорганічні нейтральні речовини (галогени такі як хлор, фтор, бром, та сірководень, сірковуглець, хлорциан тощо); клас Е – неорганічні кислі речовини (двоокис сірки, водень бромистий, кислоти мурашина, оцтова, пари азотної кислоти); клас К – основні (аміак і аміни);  клас Р – аерозолі (високо-, середньо-, низькодисперсні). Фільтруючі коробки (патрони), призначені для захисту від суміші шкідливих речовин різних класів, називають комбінованими і позначають сполученням цих же 5 букв, наприклад: АВЕК-Р, А-Р, АВ-Р, В-Р і т. інше.

Ізолювальні  ЗІЗОД  (протигази і респіратори) –  такі,  за допомогою яких органи дихання людини ізолюють від повітря робочої зони,  а  повітря  для дихання  надходить  із  зони,  де  повітря  для дихання відповідає санітарним нормам (шлангові), або з джерела дихальної суміші, що є складовою частиною ЗІЗОД (автономні). Вони мають систему подавання чистого повітря або кисню з незабрудненого джерела та використовуються для захисту від високих концентрацій парів невідомих хімічних речовин, а також в умовах високої димозагазованої атмосфери після пожеж, вибухів і запалення речовин. Вони застосовуються, коли склад і концентрація речовин невідомі; за вмісту вільного кисню в повітрі менше 16% (об’ємної частки); коли час захисної дії інших ЗІЗОД недостатній для виконання завдань у зоні зараження.

Одним із основних чинників правильного вибору засобів індивідуального захисту органів дихання є проведення лабораторних досліджень стану  повітря закритих приміщень на робочих місцях. Лабораторії ДУ «Харківський ОЛЦ МОЗ України» атестовані на право проведення робіт щодо дослідження факторів виробничого середовища. Санітарно-гігієнічна лабораторія Центру акредитована Національним агентством України на відповідність вимогам міжнародного стандарту ДСТУ ІSO/ІЕС 17025:2006 (ІSO/ІЕС 17025:2005).

Запрошуємо до співпраці представників підприємств та зацікавлених осіб, де необхідно проводити такі лабораторні дослідження або атестацію робочих місць.

Для консультацій та укладання договорів звертатись до відділення організації санітарно-гігієнічних досліджень нашого Центру за адресою: м. Харків, Помірки, тел. 315-01-22 або до філій, контактні телефони яких та адреси розташування зазначені на цьому сайті в розділі «Структура».