Профілактична дезінфекція та її значення

Безымянный

У боротьбі з інфекційними захворюваннями дезінфекційні заходи є одними із пріоритетних профілактичних заходів по недопущенню поширення інфекційних хвороб. Однією з її  важливих складових є профілактична дезінфекція.

Дезінфекція в її практичному аспекті визначає комплекс раціональних прийомів і методів, спрямованих на видалення або знищення збудників інфекційних і паразитарних хвороб в (на) абіотичних об’єктах навколишнього середовища, тобто на шляхах їх передачі від джерела інфекції до сприятливого організму.

Профілактичні дезінфекційні заходи – заходи, що систематично проводяться у закладах охорони здоров’я, на об’єктах громадського харчування та на підприємствах харчової промисловості, у приміщеннях масового перебування людей (підприємства побутового обслуговування населення, навчальні та культурно-освітні заклади тощо), а також у житлових приміщеннях під час перебування в них інфекційних хворих чи бактеріоносіїв. Проводяться  вони по декілька разів на день залежно від епідемічної ситуації  працівниками відповідних підприємств, установ, організацій, а в житлових приміщеннях – хворими на інфекційні хвороби, бактеріоносіями, членами їх сімей тощо (ст.33 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб»).

Знезараження об’єктів навколишнього середовища й інших потенційно контамінованих предметів, якісна антисептика рук здатні розірвати механізм  передачі патогенних мікроорганізмів й  унеможливлює поширення інфекційних хвороб через предмети оточення, що  допомагає зберегти здоров’я і життя великої кількості людей.

Якість дезінфекції, насамперед,  залежить від правильно  підібраного дезінфекційного засобу.

Отже, хімічні речовини, біологічні чинники та засоби медичного призначення, що застосовуються для проведення дезінфекційних заходів, підлягають гігієнічній регламентації та державній реєстрації у порядку , встановленому законодавством.

Застосування дезінфекційних засобів, не зареєстрованих у встановленому порядку в Україні, а також тих, у процесі виготовлення, транспортування чи зберігання яких було порушено вимоги технологічних регламентів та інших нормативно-правових актів, забороняється (ст. 34 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб»).

При роботі з засобами слід керуватися методичними вказівками по застосуванню засобу з урахуванням режимів об’єктів знезараження, концентрації робочих розчинів, часу та способу обробки.