Дезрезистентність мікроорганізмів. Чи є загроза?

Безымянный

Поряд з існуючою резистентністю (стійкістю) мікроорганізмів до антибіотиків (антибіотикорезистентність) набуває широкого розповсюдження резистентність мікроорганізмів до дезінфекційних засобів (дезрезистентність).

Резистентність мікроорганізмів до дезінфекційних засобів формується внаслідок:
–    довготривалого використання дезінфекційних засобів із однієї хімічної групи;
– використання занижених концентрацій робочих розчинів дезінфекційних  засобів;
– порушення правил зберігання, приготування і використання дезінфекційних засобів та ін.

Все це призводить до формування  у закладах охорони здоров’я стійких госпітальних штамів мікроорганізмів – збудників внутрішньо-лікарняних інфекцій. Для попередження формування резистентності, необхідно проводити систематичний мікробіологічний моніторинг чутливості госпітальних штамів мікроорганізмів до дезінфекційних засобів, які застосовуються у  закладах охорони здоров’я. За результатами дослідження чутливості мікроорганізмів до дезінфектантів проводять їх ротацію шляхом заміни дезінфекційного засобу, до якого сформувалася резистентність на дезінфекційний засіб іншої хімічної групи. Важливим залишається дотримання у закладах охорони здоров’я  правил зберігання дезінфекційних засобів, приготування робочих розчинів та режимів їх використання.

Впровадження в медичну практику великої кількості дезінфікуючих препаратів зробило актуальною проблему  їх оптимального вибору. В сучасних умовах дезінфекційні засоби мають характеризуватися широким спектром антимікробної активності, відсутністю подразнюючої дії, запаху, тривалим терміном придатності, відсутністю проблеми утилізації відпрацьованих розчинів і т.і. Мають значення робоча концентрація препарату, час експозиційної витримки, сумісність з матеріалами виробів, можливість дезінфекції у присутності людей і т. п.

При плануванні закупівлі  дезінфекційних засобів, необхідно враховувати характеристики як препарату, так і об’єктів застосування. Придбавати засоби, які пройшли державну реєстрацію, мають висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи, якість продукції яких підтверджена сертифікатом.