Про результати моніторингу забруднення атмосферного повітря у Харківській області за 6 місяців 2020 року

атмосфера

З метою вивчення і гігієнічної оцінки ситуації  Державною установою «Харківський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» забезпечено моніторинг забруднення атмосферного повітря на межі санітарно-захисних зон підприємств, в місцях проживання населення в зоні впливу автотранспортних магістралей, в місцях відпочинку населення на території адміністративних районів області та в місті  Харкові.

Протягом 6 місяців 2020 року всього було досліджено 10442 проби атмосферного повітря на відповідність вимогам гігієнічного нормативу “Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць”. Перевищення гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин  виявлено у  342 пробах (3,3%).

На межі санітарно-захисних зон промислових підприємств, в тому числі за результатами відомчого лабораторного контролю, досліджено  6158 проб атмосферного повітря, з них 4 проби  з перевищенням ГДК (0,1%).

В місцях проживання населення в зоні впливу автотранспортних магістралей  досліджено 3720 проб атмосферного повітря, з них  з перевищенням ГДК 338 проб (9,1%). Встановлено перевищення ГДК вмісту пилу в 1,1-1,5 раза,  вуглецю оксиду в 1,1-1,4 раза, ангідриду сірчистого в 1,3-1,4 раза, азоту діоксиду в 1,1-1,9 раза.

В місцях відпочинку населення досліджено 564  проби атмосферного повітря,  перевищення  ГДК  не виявлено.

На території міста Харкова всього було досліджено 4190 проб атмосферного повітря, з них з перевищенням ГДК 132 проби (3,2%), у тому числі:

– на межі санітарно-захисних зон промислових підприємств, в тому числі за результатами відомчого лабораторного контролю, досліджено  2354 проби атмосферного повітря, перевищення  ГДК  не виявлено;

– в місцях проживання населення в зоні впливу автотранспортних магістралей досліджено 1488 проб атмосферного повітря, з них  з перевищенням ГДК 132 (8,9%) –  встановлено перевищення ГДК вмісту пилу в 1,1 – 1,3 раза,  вуглецю оксиду в 1,1-1,2 раза, формальдегіду в 1,1-1,3  раза, бензолу в 1,9-2,7 раза;

– в місцях відпочинку населення досліджено 348  проб атмосферного повітря,  перевищення  ГДК  не виявлено.