Санація шахтних колодязів

Колодязі

Використання води для пиття є однією з найважливіших потреб людини. Але потрібно пам’ятати, що вода може бути одним із факторів передачі інфекційних захворювань, в першу чергу кишкових: холера, черевний тиф, паратифи, дизентерія та інші, а також особливо небезпечних – туляремія, лептоспіроз тощо.

В сільських населених  пунктах найбільш поширеним джерелом питного водопостачання є підземна ґрунтова вода, яка потрапляє до населення найчастіше через шахтні колодязі. Контамінація ґрунтової води збудниками інфекційних хвороб може відбуватися як у грунтовому потоці, так і в шахтних колодязях  при потраплянні в неї виділень хворих і бактеріоносіїв різними шляхами, а саме: при просочуванні в ґрунтову воду господарсько-фекальних стічних вод (централізовані, відомчі, локальні каналізації при аваріях, вбиральні, вигрібні ями), побутових вод (прання білизни, миття посуду тощо); при потраплянні в колодязь трупів гризунів; при розташуванні поблизу громадських та приватних колодязів приміщень для свійських тварин та водопою для худоби, а також через відра, якими користується населення для забору води.

Попередження передачі інфекції через воду – це різнопланова повсякденна робота, важливою складовою якої є дезінфекція. Дезінфекцію колодязів і колодязної (ґрунтової) води, як складову заходів з санації колодязів,  проводять хлорвмісними дезінфекційними засобами – гіпохлорит натрію, хлорне вапно, «Жавель –Клейд», «Соліклор», іншими засобами, дозволеними до застосування з цією метою, зареєстрованими в Україні чинним порядком, відповідно до інструкцій по застосуванню.

Колодязна вода, що використовується для господарсько-питних потреб, повинна бути епідемічно безпечною, нешкідливою за хімічним складом та приємною за органолептичними властивостями.

Санацію шахтних колодязів проводять:

  1. За епідеміологічними показаннями:

– при контамінації води патогенними та умовно-патогенними мікроорганізмами;

– при надзвичайних ситуаціях (повенях, затоплені територій в результаті таяння снігу, сильних зливах тощо);

– при потраплянні у воду колодязя стічних вод, фекалій, трупів тварин.

  1. З профілактичною метою:

– після ремонту, очищення колодязя;

– по закінченню будівництва нового колодязя.

При  санації колодязя за епідеміологічними показниками проводять попередню дезінфекцію колодязя та води в ньому, очищення колодязя, повторну дезінфекцію колодязя та води в ньому.

При санації колодязя з профілактичною метою проводять очищення  та дезінфекцію колодязя та води в ньому.

Після проведення санації (чистки, ремонту зрубу, дезінфекції надводної та підводної частини) колодязя  бажано провести лабораторний контроль якості питної води на санітарно-хімічні та мікробіологічні показники.