Проблеми алкоголізму серед дітей та підлітків в рамках досліджень «Європейське опитування учнів щодо вживання алкоголю та інших наркотичних речовин – ЕSPAD».

алкоголизм

Алкоголізм у дитячому та підлітковому віці залишається гострою соціальною проблемою України та згубною звичкою, яка негативно впливає на здоров’я та життя молодого покоління.

Алкоголізм або алкогольна залежність – характерна психофізична залежність від алкоголю, що розвивається через надмірну концентрацію спирту етилового в організмі  людини внаслідок хронічного зловживання спиртними (алкогольними) напоями. Спирт етиловий постійно знаходиться у крові здорової людини у концентрації не більше 0,1-0,3 г/л. Така концентрація утворюється на проміжних етапах обміну вуглеводів або внаслідок бродильних процесів у шлунково-кишковому тракті і є цілком безпечною для здоров’я. Але у разі частого вживання алкогольних напоїв концентрація етилового спирту у крові зростає і у людини може виникнути алкогольна залежність.

У 2019 році в Україні фондом ЮНІСЕФ проводилось «Європейське опитування учнів у віці від 14 до 18 років щодо вживання алкоголю та інших наркотичних речовин – ЕSPAD». Такі опитування проводяться в Україні кожні 4 роки, починаючи з 1995.

За результатами досліджень з’ясувалось, що 85,7% усіх опитаних хлопців та дівчат вживали алкогольні напої хоча б 1 раз у житті. Серед загальної кількості опитаних лише 13,6% респондентів повідомили, що вживали алкоголь 1-2 раза у жітті, натомість 18,4% опитаних повідомили, що мають дуже великий досвід вживання алкоголю (40 та більше разів у житті). Сумарно, кількість тих, хто вживав алкогольні напої десять разів та більше  становить 46,3 %, тобто майже половина опитаних. Досвід вживання алкоголю зростає з віком опитаних: у віковій групі 14 років – 83% опитаних повідомили, що мають досвід вживання алкоголю, а у віковій групі 17-18 років – 86,6%. З віком збільшується частка тих, хто вживав алкоголь 20 разів та більше (високий та дуже високий досвід вживання алкоголю). Так, якщо серед підлітків 14-15 років таких 19,3% то серед 17-18 річних – 39,9%.

Результати опитування різних вікових груп підлітків засвідчили певну легкість, з якою молодь може купити алкоголь (незважаючи на заборону продажу алкогольних напоїв неповнолітнім). Якщо при опитуваннях у 2007, 2011 та 2015 роках зафіксоване поступове зниження доступності алкоголю, то, нажаль, у 2019 році знов спостерігається зростання доступності спиртних напоїв для підлітків за усіма основними групами: міцних напоїв – на 29%, вина – на 24%, пива – на 5%, слабоалкогольних напоїв – на 4%. Серед загальної кількості опитаних 60,7% респондентів повідомили, що змогли легко дістати слабоалкогольні напої, 53% пиво, від 50 до 52% вино та шампанське, 28,3% – міцні алкогольні напої. Причому слабоалкогольні напої та вина дівчата купували легше за хлопців.

Вживання алкоголю деякою мірою пов’язано зі ступіннем розуміння підлітками ймовірної шкоди власному здоров’ю. Зокрема 39,2% респондентів вказали на великий ризик нашкодити собі, якщо людина майже щодня випиває 1-2 порції алкоголю (1 порція вміщує приблизно 10 г чистого етилового спирту). На помірний ризик при щоденному вживанні 1-2 порцій алкоголю вказали 32,6% опитаних підлітків. Кожен восьмий (12,6%) вважає, що ризик нашкодити собі слабкий. На великий ризик нашкодити собі, якщо на вихідних випивати 5 та більше порцій алкоголю вказали 67,6% опитаних, а 14,4% – на помірний ризик. Гендерний фактор та тип навчального закладу, де навчається молодь, також впливають на оцінку відношення до алкоголю. Дівчата усіх вікових груп частіше визнають серйозність наслідків від вживання алкоголю, ніж хлопці, а учні закладів загальної середньої освіти та студенти закладів фахової передвищої та вищої освіти частіше визнають ризик від вживання алкоголю для здоров’я, ніж учні закладів професійно-технічної освіти.

Серед основних причин вживання алкоголю підлітки найчастіше називають: бажання підбадьоритись через поганий настрій (39,4%), бажання забути про свої проблеми (26,8%), гарні (незвичні) відчуття та незабутні емоції «кайф» (17,3%), бажання вписатись до певної групи підлітків, щоб не відчувати себе «білою вороною», бажання подобатися іншим (12,5%).

Результати досліджень різниці у вживанні алкоголю між юнаками та дівчатами свідчать про збільшення в останні роки відсотку дівчат, які вживають алкоголь. Причому наявні чіткі гендерні особливості у вживанні алкоголю серед хлопців та дівчат різних вікових груп. Загальновідомо, що у молодшому дитячому віці (до 9 років) хлопці частіше знайомляться з алкоголем. Але серед 14-річних опитаних підлітків досвід вживання алкоголю хоча б один раз у житті більший серед дівчат – 86,6%, проти 79,1% у хлопців. У старшій віковій групі (17-18 років) знову дещо більший досвід вживання алкоголю у хлопців – 89,4%, проти 87,8% у дівчат. У 2019 році серед хлопців спостерігалась тенденція до зменшення відсотку опитаних, які хоч раз у житті вживали алкоголь: 81,3%, проти 83,8% у 2015 році. Натомість відбулось збільшення кількості дівчат, які вживали алкоголь з 86% у 2015 році до 89,1% у 2019 році. Причини такої поведінки дівчат у тому, що психоемоційний стан і переживання для них особливо важливі. Порівняно з хлопцями дівчата частіше вказують у якості причини вживання алкоголю прагнення поліпшити настрій та подолати внутрішній психологічний дискомфорт.

При вивченні досвіду сп’яніння після вживання алкоголю викликає тривогу факт зростання в останні роки питомої ваги підлітків, які вперше відчули стан значного алкогольного сп’яніння у віці до 14 років або раніше. Якщо серед опитаних молодих людей 18 років тільки 13,3% хлопців та дівчат отримали досвід сп’яніння до 14 – річного віку, то серед підлітків 14 років аналогічний показник удвічі вищий і складає 29,1% (практично кожен третій).

За результатами опитування учнів за місцем проживання встановлено, що на споживання алкоголю дітьми та підлітками впливає показник урбанізації. У сільській  місцевості (села, селища, хутори), де більш сильні традиційні цінності, підлітки рідше вживають пиво та міцні алкогольні напої. Серед опитаних підлітків, які мешкають в обласних центрах, досвід споживання алкоголю становить 32,7%, у містах районного значення аналогічний показник становить 31,1%, а у сільській місцевості – 25,5%.

З приведених даних зрозуміло, що вживання алкоголю серед дітей та підлітків України продовжує бути гострою соціальною проблемою, яка потребує вирішення. Профілактика вживання алкоголю має спиратися на дві ключові стратегії: формування та популярізація вільних від алкоголю норм у молодіжному середовищі, а також орієнтація засобами маркетингу на нові види безалкогольних напоїв та форм дозвілля.

А найголовніший взірець для дітей та підлітків – їх батьки. Тому дорослі люди повинні бути прикладом для своїх дітей і не зловживати алкогольними напоями.