Pest – control

пест контроль

Pest-control (в українській транслітерації – пест-контроль) -термін, який в буквальному перекладі з англійської означає «контроль шкідників». Це комплекс заходів щодо обмеження чисельності спільноти шкідників до допустимого рівня  та запобігання нанесення ними шкоди на певній території.

У сучасний час доводиться враховувати, що середовище проживання людини – це сусідство з багатьма біологічними видами, які проявляють себе в якості шкідливих агентів в певних умовах. В першу чергу, це природні та синантропні гризуни;  різноманітні комахи та членистоногі, в т.ч. мухи; комарі, метелики, оси, павуки; комахи -шкідники сировини і матеріалів; дикі та синантропні види птахів; холоднокровні тварини. Також до цього переліку відносять бродячих, підгодованих кішок і собак та паразитуючих на них кровоссальних членистоногих (бліх, кліщів та ін.).

Пест-контроль відрізняється від звичайних дератизації та дезінсекції, які в традиційному «медичному» розумінні враховують тільки ті види гризунів та комах, які мають епідеміологічне та санітарно-гігієнічне значення. Обсяги робіт з дезінсекції та дератизації є складовою частиною боротьби зі шкідниками.

У світі вже розроблені та використовуються системні заходи для боротьби зі шкідниками, інтегровані схеми управління шкідниками (пест-менеджмент),  які дозволяють позбутися проблем з небажаними біологічними видами, контролювати їх чисельність, мінімізувати вплив на екологію, на виробничі площі, оселі, людей.

В Україні діє національний стандарт ДСТУ EN 16636:2015 «Послуги щодо боротьби зi шкiдниками.  Вимоги та компетенції (EN16636:2015,IDT)», гармонізований з європейським стандартом EN 16636 «Pest management services». Стандарт визначає вимоги щодо проведення профілактичних дезінфекційних заходів, зокрема дератизації та дезінсекції, професійної обізнаності фахівців та  застосування безпечних засобів.

Контроль шкідників є частиною діючої на підприємствах, пов’язаних з прийомом, зберіганням, переробкою або реалізацією харчової продукції, системи НАССР (Системи управління безпечністю харчових продуктів).

В системі контролю за шкідниками існує ряд обов’язкових і послідовних дій, в яких результат перших заходів  диктує ряд наступних, і вони не можуть бути вилучені з обігу або істотно змінюватися в послідовності.

– Першим заходом є візуальне або інструментальне обстеження, при якому визначають вид шкідника, широту його розповсюдження, загрозу його появи. При цьому виявляють можливі канали проникнення і переміщення шкідника, місця проживання, харчування та виплоду з подальшим формуванням конкретних рекомендацій керівництву об’єкту щодо усунення сприятливих умов розповсюдження шкідників.

– Другою дією є створення перешкод: визначення контрольних точок та встановлення обладнання. Створюються два види перешкод, які запобігали б проникненню в приміщення гризунів та третій рівень захисту в середині приміщення і запровадження моніторингу активності шкідників. На кожному рівні захисту встановлюється контрольна точка з відповідним обладнанням.

– Третім етапом є моніторинг шкідника в місцях його проникнення і можливого проживання спеціальними засобами виявлення. Збір та фіксація даних, заміна принади та засобів контролю шкідників заповнення документації з послідуючим аналізом результатів контрольних заходів з визначенням тенденції і запровадженням ефективних профілактичних та коригувальних заходів.

 

Наші фахівці проводять боротьбу із шкідниками на високому професійному рівні  та відповідно до вимог санітарно-епідеміологічного законодавства.

З питань укладання договору на профілактичні дезінфекційні заходи звертайтеся за тел. відділення дезінфектології: 3150143