Раціональне харчування дошкільників – запорука їхнього здоров’я

1234

Для дитячого організму, що розвивається, надзвичайно важ­ливим є раціональне та збалансоване харчування, яке залежить від віку, статі, характеру діяльності, фізичного навантаження.

Раціональне харчування не лише забезпечує життєдіяльність і розвиток усіх клі­тин, тканин, органів, а також підвищує захисні функції організму, його життєвий тонус та працездатність. Саме тому поряд із раціональ­ним розпорядком дня і оптимальним руховим режимом правильне харчування треба віднести до важливих чинників здоров’я дитини.

Основу життєдіяльності дитячого організму складає безперерв­ний обмін речовин із середовищем. При цьому треба враховувати те, що у дитячому організмі обмін речовин відбувається інтенсив­ніше. Пояснюється це підвищєною рухливістю та більшою втратою те­пла тілом порівняно із дорослим, що зумовлює підвищену потребу організму в харчових сполуках. Повне задоволення енергетичних потреб дитячого організму забезпечується збалансованим харчу­ванням, при якому калорійність їжі повністю відповідає витратам енергії. Якщо калорійність їжі перевищує ці витрати, то в організмі посилюється накопичення поживних речовин, перш за все жиру, що призводить до надмірної ваги. Поряд з цим характерною осо­бливістю органів травлення дітей дошкільного віку є знижена фер­ментна активність, на­віть незначні відхилення у харчуванні дітей сприяють виникненню функціональних розладів, що негативно впливають на обмін речовин.

Основу їжі складають біологічні речовини: білки, жири та вугле­води.

Білки – відіграють особливу роль в обміні речовин, вони є голов­ним “будівельним” матеріалом клітин та входять до складу багатьох гормонів. Білкова недостатність призводить до затримки росту, ви­снаження м’язової системи, малокрів’я, авітамінозу. Найвища біо­логічна цінність білків у м’ясі, рибі, яйцях, молоці.

Жири – важливий складник клітинних структур організму. Вони беруть участь у важливих процесах життєдіяльності, регулюють ріст і розвиток, забезпечують нормальний стан імунітету, з ними потрапляють в організм вітаміни А, Д, Е, К. Жирові відкладення виконують також захисну, теплозбережувальну роль та фіксують положення деяких внутрішніх органів. Окрім того, жири — це ба­гатий постачальник енергії.У харчуванні дітей важливими є жири рослинного і тваринного по­ходження.

Вуглеводи – основний постачальник енергії в організмі, які є пластичним матеріалом побудови клітини, сприяють ефективно­му використанню білків, жирів та беруть участь в обміні речовин. Основними постачальниками вуглеводів є продукти рослинного походження: хліб, крупи, макаронні вироби, картопля.

Вітаміни – невід’ємна частина дитячого раціону харчування, без якої неможливе нормальне функціонування організму. Вони входять до складу багатьох ферментів, впливають на ріст, розвиток, оновлення клітин, тканин організму. Вітаміни містяться майже у всіх продуктах харчування, але найбільше їх знаходиться в овочах і фруктах. Якщо в їжі не вистачає вітамінів, то настає занепад сил, погіршується апетит, пригнічується настрій, знижується опірність організму до інфекційних хвороб.

Для організації харчування дітей важливо не лише задоволь­няти енергетичні потреби дитячого організму, а й враховувати ви­моги до харчового раціону всіх зазначених вище компонентів щодо необхідного співвідношення і обсягу. Треба складати раціональний режим харчування так, щоб він відповідав добовим ритмам відпо­чинку і праці.