Про результати радіологічних досліджень харчових продуктів

rad, movchan, рад, мовчан

Радіаційно-дозиметричний контроль передбачає систему вимірювань і розрахунків, що спрямовані на оцінку доз опромінення окремих осіб чи груп людей. Контроль продуктів харчування виконується за такими параметрами, як питома активність техногенних радіонуклідів, що містяться в них, а саме цезію-137 та стронцію-90.  В основу регламентації допустимих рівнів їхнього вмісту покладено неперевищення створюваної ними річної дози опромінення 1 мЗв. За матеріалами вчених, більш 70% природної радіації, що накопичується людиною, припадає саме на продукти харчування та воду. Доведено, що шкода від вживання продуктів харчування, в яких вміст радіонуклідів перевущує допустимі рівні, більша ніж від зовнішнього випромінювання.

Фахівцями лабораторії електромагнітних полів та інших фізичних факторів ДУ «Харківський ОЛЦ МОЗ України» за  поточний період 2020 року було проведено  423 спектрометричних досліджень зразків харчових продуктів. Перевищень вмісту   радіонуклідів цезію-137 та стронцію-90  в досліджених зразках не встановлено.

Інформуємо, що  юридичні та фізичні особи для проведення радіологічних досліджень будівельних матеріалів, харчових продуктів, лікарської сировини, дозиметричних досліджень з визначення «гамма-фону», вмісту радону в приміщеннях та інше, можуть звернутися до ДУ «Харківський ОЛЦ МОЗ  України» за адресою: м. Харків, Помірки (тел. 315-00-07,

315-00-48).