Про необхідність проведення наркологічних та психіатричних медичних оглядів

Безымянный

Згідно Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» кожна людина має природне невід’ємне і непорушне право на охорону здоров’я. Суспільство і держава відповідальні перед сучасним і майбутніми поколіннями за рівень здоров’я і збереження генофонду народу України, забезпечують пріоритетність охорони здоров’я в діяльності держави, поліпшення умов праці, навчання, побуту і відпочинку населення, розв’язання екологічних проблем, вдосконалення медичної допомоги і запровадження здорового способу життя.

В ст.31. «Обов’язкові медичні огляди» роз’яснюється, що з метою охорони здоров’я населення організуються профілактичні медичні огляди неповнолітніх, вагітних жінок, працівників підприємств, установ і організацій з шкідливими і небезпечними умовами праці, військовослужбовців та осіб, професійна чи інша діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення або підвищеною небезпекою для оточуючих. Медичні огляди можуть бути попередні (при прийнятті на роботу) та періодичні, що проводяться на протязі трудової діяльності працівників.

Попередні та періодичні профілактичні медичні огляди проводяться за наказом МОЗ України «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій» №246 від 21.05.2007 з метою попередження та виявлення ранніх форм професійних захворювань у працівників, які зайняті на роботах з шкідливими та важкими умовами праці, а також з метою попередження нещасних випадків та забезпечення безпеки праці на виробництві у працівників, які зайняті на роботах з небезпечними виробничими факторами.

Заслуговують на увагу нормативні акти, що стосуються проведення обов’язкових наркологічних та психіатричних медичних оглядів:

–  Наказ МОЗ України «Про вдосконалення системи профілактичних протиалкогольних та   протинаркотичних    заходів    та   обов’язкових   профілактичних   наркологічних  оглядів» від  21.11.97 №339 на виконання Постанови КМУ «Про обов’язковий профілактичний наркологіч-ний огляд і порядок його проведення» від 06.11.97 №1238, що проводиться з метою виявлення хворих на алкоголізм, наркоманію, та токсикоманію, а також визначення наявності чи відсутності наркологічних протипоказань до виконання функціональних обов’язків та провадження видів діяльності, перелік яких затверджений постановою КМУ від 06.11.97 №1238.

–  Наказ МОЗ України «Про затвердження Інструкції про проведення обов’язкових та періодичних психіатричних оглядів» від 17.01.2002 №12 на виконання постанови КМУ «Про затвердження Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів і переліку медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для особи, яка провадить цю діяльність, або оточуючих» від 27.09.2000  № 1465 з метою встановлення придатності особи до виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби) з особливими вимогами до стану її психіатричного здоров’я, для вирішення питання про наявність або відсутність у неї психіатричних показань (водії транспортних засобів, працівники, зайняті на роботах підвищеної небезпеки, працівники навчальних закладів всіх типів та форм власності, медичні працівники закладів охорони здоров’я, які здійснюють безпосереднє обслуговування хворих, працівники, які для виконання своїх професійних завдань і обов’язків повинні мати дозвіл на право придбання, зберігання, носіння, перевезення і використання зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони, боєприпасів, вибухових речовин і матеріалів, працівники підприємств харчової промисловості, громадського харчування і торгівлі, молочних кухонь, які мають контакт з харчовими продуктами в процесі їх виробництва, зберігання і реалізації).

Проведення цих медоглядів є обов’язковим для деяких професій та видів діяльності, що визначені цими наказами. Комісії з проведення медичних оглядів лікувально-профілактичних закладів, відповідно до п. 2.11 та п. 2.12 «Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій» затвердженого наказом МОЗ України №246 від 21.05.2007, надають висновок про можливість за станом здоров’я виконувати свої обов’язки в тій чи іншій професії тільки при наявності Сертифікату про проходження профілактичного наркологічного огляду та Довідки про проходження психіатричного огляду.