Про результати радіаційного контролю води відкритих водойм у Харківський області

рад вода

Кількість природних радіонуклідів, які присутні в поверхневих водах, може змінюватись в широкому діапазоні і залежить від складу геологічних порід, особливостей їх геологічної будови, кліматичних умов та ін. Вміст природних радіонуклідів у воді джерел водопостачання може бути підвищений внаслідок скидів та викидів промислових підприємств, мінеральних добрив, радіаційних аварій.

Враховуючи, що річка Сіверський Донець використовується в якості джерела питного водопостачання для мешканців м.Харкова,  радіаційний контроль за станом води здійснюється щомісячно.

За результатами моніторингових досліджень води з річки Сіверський Донець, які проведено в  2020 році та за поточний період 2021 року, питома активність 137Cs у воді не перевищувала допустимий рівень 2 Бк/л, який встановлено для питного водопостачання Державним гігієнічним нормативом «Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137Cs і 90Sr у продуктах харчування та питній воді»

Інформуємо, що  юридичні та фізичні особи при необхідності проведення дозиметричних досліджень з визначення  гамма-фону та вмісту радону в приміщеннях, проведення радіологічних досліджень будівельних матеріалів, харчових продуктів, лікарської сировини та інше, досліджень фізичних факторів можуть звернутися до державної установи «Харківський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» за адресою: м. Харків, Помірки

(тел. 315-00-07, 315-00-48).