Про затвердження Порядку здійснення медичного обслуговування учнів закладів загальної середньої освіти

школа

Постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 2021 року № 31 затверджено новий Порядок здійснення медичного обслуговування учнів закладів загальної середньої освіти.
Цей Порядок визначає механізм здійснення медичного обслуговування учнів закладів загальної середньої освіти (далі – заклади освіти) незалежно від підпорядкування, типу і форми власності.
Медичне обслуговування учнів здійснюється медичним працівником, який, як правило, входить до штату закладу освіти.
Медичне обслуговування учнів включає: організацію проведення обов’язкових медичних профілактичних оглядів; організацію проведення профілактичних щеплень згідно з їх календарем після лікарського огляду; моніторинг стану здоров’я; здійснення профілактичних та оздоровчих заходів у закладах освіти; надання медичної допомоги учням, які перебувають у невідкладному стані, у закладах освіти.
Обов’язкові медичні профілактичні огляди проводяться щороку медичними працівниками у закладах охорони здоров’я за місцем медичного обслуговування учня. Під час обов’язкових медичних профілактичних оглядів лікарі оглядають та проводять обстеження учнів, роблять висновок про стан їх здоров’я, визначають групу для занять фізичною культурою, надають рекомендації щодо додаткових обстежень, лікування (за наявності показань), профілактичних щеплень, режиму харчування та здійснення інших заходів.
У разі проведення медичних оглядів в закладах освіти батьки учня надають інформовану згоду на проведення медичного огляду.
Медична допомога надається учням у закладі освіти медичним працівником, до обов’язків якого входить: проведення антропометрії, термометрії, оцінка загального стану розвитку учнів; проведення періодичних оглядів на педикульоз відповідно до вимог, установлених МОЗ; здійснення профілактичних та оздоровчих заходів під час навчання; участь у здійсненні медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів; здійснення ізоляції учнів, які мають ознаки інфекційної хвороби, з негайним інформуванням їх батьків або інших законних представників, а також спостереження за учнями, які були в контакті з інфекційним хворим; надання медичної допомоги учням, які перебувають у невідкладному стані, виклик бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги та невідкладне інформування про це батьків або інших законних представників дитини; участь в організації харчування учнів закладу освіти; контроль за своєчасністю проходження учнем профілактичного медичного огляду та вакцинації тощо.
Профілактичні щеплення проводяться за місцем медичного обслуговування учня з наданням довідки, яка надається до закладу освіти.

Повністю ознайомитись із постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 2021 р. № 31 «Про затвердження Порядку здійснення медичного обслуговування учнів закладів загальної середньої освіти можна за посиланням https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/31-2021-%D0%BF#Text