Про результати лабораторних досліджень води централізованого водопостачання у Харківській області за І квартал 2021 року.

вода

У І кварталі 2021 року  з джерел та мереж централізованого водопостачання Харківської області (в т.ч. м. Харків), що забезпечують питною водою населення, досліджено 896 проб води за санітарно-хімічними показниками, з яких 245 проб (27,3%) не відповідали вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною». Відхилення від нормативних показників зареєстровано у Лозівському (83,9%)  та Чугуївському  (30,3%) районах.   У досліджених пробах води встановлені перевищення нормативних показників по загальній жорсткості, вмісту сульфатів, заліза, хлоридів, аміаку, фтору.

За мікробіологічними показниками досліджено 1137 проб води, з них 65 проб (5,7%) не відповідали вимогам епідемічної безпеки питної води. Питома вага проб з відхиленнями від нормативних показників спостерігається у Красноградському (15,0%), Лозівському (11,1%), Ізюмському (8,8%) та Куп’янському (6,0%) районах.

З розподільної мережі водогону міста Харкова досліджено 139 проб води за санітарно-хімічними показниками, із них 9 проб (6,5%) не відповідали нормативним вимогам. Перевищення гранично допустимих рівнів встановлено по кольоровості у 1,13-1,24 рази, каламутності у 1,11-1,7 рази, окиснюваності  у 1,1-1,32 рази. За мікробіологічними показниками досліджено 264 проби, з них 2 проби (0,8%) не відповідали нормативам епідемічної безпеки.

Проби води з мереж централізованого водопостачання Харківській області (в т.ч. м. Харків), досліджені на вірусологічні та паразитологічні показники, відповідали вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».