Якісні лабораторії – запорука довіри до діагностики та успіху лікування

IMG_5000

Ініціатива ВООЗ «Кращі лабораторії – гарне здоров’я» презентували українським фахівцям опитувальник «Інструмент для оцінки якості лабораторій».
«Впровадження інструментів для оцінювання якості наших окремих лабораторій і мережі загалом надзвичайно корисний і своєчасний для України. Це допоможе об’єктивно визначити сильні та слабкі місця нашої мережі і ухвалити відповідні рішення для реакції на ситуацію», – зазначила Оксана Сивак, заступник міністра охорони здоров’я з питань європейської інтеграції відкриваючи зустріч.

За словами Джоанни Зветиенги, експерта ВООЗ, основна мета ініціативи покращити здоров’я людей, шляхом здійснення вчасних аналізів у лабораторіях, які матимуть довіру: «Якість створить довіру, і це стане внеском у виконання міжнародних медико-санітарних правил».

Опитувальник «Інструмент з оцінки якості лабораторій» заповнюють відповідальні фахівці, що працюють у системі та мають різний рівень повноважень. Це дасть можливість розглянути питання з різних рівнів та створити об’єктивну картину функціонування лабораторної мережі і Україні.

Запитання стосуються основних напрямів: координація та управління (включає низку пунктів, що розкривають специфіку координації, фінансування та управління обладнанням та постачанням); організаційна структура; нормативно-правова база; якість лабораторної системи; управління лабораторною інформацією; інфраструктура; кадрові ресурси; управління біоризиками; аналіз недоліків.

Аналіз недоліків дозволяє сформулювати у чому полягають найбільш серйозні потреби та слабкі сторони національної лабораторної системи. У балах від 0 (що означає відсутність недоліків) до 5 (засвідчує серйозні недоліки) будуть виявлені прогалини за такими пунктами:

– фінансові кошти для здійснення діяльності лабораторій,

– людські ресурси – кваліфікація та наявність відповідного лабораторного персоналу,

– відповідність обладнання до вимог,

– якість реагентів та витратних матеріалів,

– національні настанови щодо конкретних методів роботи лабораторій,

– збір зразків,

– транспортування зразків,

– організаційна структура лабораторій, структура надання послуг і співпраця,

– нормативно-правова база,

– безпека або захищеність лабораторій,

– забезпечення якості,

– визнання важливості лабораторних послуг,

– наявність політичної волі (національна політика щодо лабораторій, бюджет тощо).

Запропонований ВООЗ інструмент оцінки якості допоможе удосконалити вітчизняну систему лабораторної діагностики.

Інформація з сайту МОЗ України.