Стерилізація. Поняття. Вимоги

дез

Стерилізація – процес знищення на виробах медичного призначення усіх видів мікроорганізмів та їх спор. Стерилізація проводиться централізовано в централізованих стерилізаційних відділеннях (ЦСВ), або децентралізовано – в спеціально виділених приміщеннях. ЦСВ  це – підрозділ закладу, що проводить повний технологічний цикл стерилізації (дезінфекцію, передстерилізаційне очищення, комплектацію, пакування та стерилізацію) медичних виробів. Не допускається проведення стерилізації у кабінетах, де надається медична допомога пацієнтам, або в інших приміщеннях, де відсутні умови для дотримання санітарно-гігієнічних вимог та протиепідемічного режиму, необхідних для процесу стерилізації.

Стерилізацію медичних виробів здійснюють фізичним (паровим, повітряним) і хімічним (розчинами хімічних засобів, газовим, плазмовим) методами, використовуючи для цього відповідні стерилізаційні засоби та типи обладнання. Вибір методу та засобів стерилізації, щоб уникнути негативного впливу на медичні вироби, проводять відповідно до інструкції з експлуатації.

Пристрої для стерилізації називаються стерилізаторами. Паровий стерилізатор – пристрій для стерилізації на основі водяної насиченої пари під підвищеним тиском; повітряний – на основі сухого гарячого повітря; плазмовий – на основі плазми перекисню водню, що забезпечує стерилізацію за низьких температур та відносної вологості. Хімічний метод із застосуванням розчинів хімічних засобів (стерилянтів) застосовують у випадках стерилізації медичних виробів, у конструкції яких використовуються термолабільні матеріали, що унеможливлює використання інших методів стерилізації.

Маркування та пакування комплектів медичних виробів для стерилізації та пакувальні матеріали повинні відповідати ДСТУ JSO 11607:2003 «Вироби медичні простерилізовані. Пакування» (JSO 11607:1997, JDT). Строки збереження стерильності залежать від властивостей пакувального матеріалу та типів стерилізаційних коробок (біксів), контейнерів тощо відповідно до інструкції з експлуатації. При повітряному методі допускається стерилізація металевих медичних виробів у відкритих лотках, такі вироби використовують одразу за призначенням.

Порядок та вимоги проведення стерилізації з метою профілактики внутрішньолікарняних інфекцій більш докладніше визначені у наказі МОЗ України від 11.08.2014 за №552 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Дезінфекція, передстерилізаційне очищення та стерилізація медичних виробів в закладах охорони здоров’я»». Ці правила є обов’язковими для усіх закладів незалежно від форми власності та відомчого підпорядкування, у складі яких є стерилізаційне відділення, або стерилізація виробів медичного призначення проводиться децентралізовано.