Сучасний погляд на ультрафіолетове опромінення у закладах охорони здоров’я

дез

Сучасний підхід до використання ультрафіолетового опромінення у закладах охорони здоров’я визначений наказом МОЗ України від 06.05.2021 №882 «Санітарно-протиепідемічні правила і норми використання ультрафіолетового бактерицидного випромінювання для знезараження повітря та дезінфекції поверхонь в приміщеннях закладів охорони здоров’я та установ/закладів надання соціальних послуг/соціального захисту населення».

Ультрафіолетове бактерицидне випромінювання – це електромагнітне випромінювання діапазону довжини хвиль в інтервалі від 200 до 320 нм, що володіє бактерицидною (антимікробною) дією та під його впливом призводить до загибелі мікробної клітини. Ультрафіолетове бактерицидне випромінювання використовується в приміщеннях з ризиком контамінації мікобактерій туберкульозу, підвищеним ризиком поширення збудників інших інфекційних хвороб, а також у приміщеннях з великим скупченням людей для знезараження повітря та дезінфекції відкритих поверхонь об’єктів навколишнього середовища. Ультрафіолетове бактерицидне випромінювання доповнює ефект вентиляції (механічної і природної) і служить основним заходом для знезараження повітря, якщо механічна вентиляція відсутня або функціонує неефективно, а використання природної вентиляції обмежено (в холодний період року).       Умовою його використання є виключення можливості шкідливого впливу на здоров’я людини надлишкового опромінення, надмірної концентрації озону і парів ртуті.

Пристрій, що забезпечує поширення ультрафіолетового випромінювання – ультрафіолетовий бактерицидний опромінювач (УФБО). Опромінювачі поділяються на три групи: відкриті (стельові або настінні, стаціонарні або пересувні), екрановані (відкриті зверху та із жалюзі), закриті (рециркулятори).

Принцип роботи відкритих опромінювачів полягає в прямому опроміненні ультрафіолетом приміщення для дезінфекції повітря та поверхонь за умов відсутності людей. Дезінфекція проходить в тих місцях, куди потрапляють прямі промені ультрафіолету. Місця та зони, куди не потрапляють прямі УФ-промені, не дезінфікуються, тому їх часто називають «мертвими» зонами. До речі, саме через неможливість дезінфекції в «мертвих зонах» заборонено використовувати ультрафіолет для стерилізації та дезінфекції медичних виробів.

Знезараження повітря екранованими УФБ опромінювачами дозволяється в присутності людей в приміщенні. Принцип їх роботи полягає в прямому опроміненні ультрафіолетом верхньої частини приміщень, при цьому нижня частина приміщення захищена від прямої дії ультрафіолету. Ефективність роботи екранованих УФБ опромінювачів залежить від перемішування повітря в приміщенні між верхньою та нижньою зонами за умов дотримання комфортних умов мікроклімату.

Вимикачі для відкритих опромінювачів необхідно розташовувати поза межами приміщення біля вхідних дверей. Вимикачі для екранованих  встановлюються в будь-якому зручному для працівників місці, з урахуванням потоків пацієнтів.

Орієнтовна кількість відкритих УФБО для кожного окремого приміщення визначається з розрахунку не менше 1 Вт потужності на 1м кубічний об’єму приміщення. Орієнтовна кількість екранованих УФБО визначається з розрахунку один пристрій номінальною потужністю 30 Вт на 18-20м. кв. площі приміщення.

Принцип роботи закритих УФБ опромінювачів (рециркуляторів) полягає в протягуванні повітря через корпус, в якому розташоване джерело ультрафіолетового бактерицидного випромінювання. Рециркулятори заборонено використовувати в закладах охорони здоров’я з метою знезараження повітря для профілактики передавання аерогенних інфекцій, через створюваний ними низький еквівалентний повітрообмін та відсутність достатньої кількості доказової бази щодо ефективності їх роботи.

Термін роботи УФБ ламп залежить від типу, виробника і характеру їх використання. Лампа вважаїться такою, що працює неефективно та потребує заміни: при зниженні рівня інтенсивності УФБВ на довжині хвилі 254 нм (вимірюється ультрафіолетовим радіометром), при перевищенні гранично допустимої концентрації озону в повітрі приміщення закладу охорони здоров’я під час роботи лампи. При відсутності ультрафіолетового радіометру, враховують кількість відпрацьованого лампою часу відповідно до рекомендацій виробника.

У разі порушення цілісності ламп в УФБ опромінювачі і потраплянні ртуті в приміщення закладу охорони здоров’я,  проводиться ретельна демеркуризація із залученням спеціалізованої організації.

Ультрафіолетові бактерицидні лампи, які вичерпали свій робочий ресурс, слід зберігати в металевих промаркованих контейнерах в спеціально виділеному окремому приміщенні. Збирання, зберігання, транспортування та видалення ультрафіолетових бактерицидних ламп здійснюються відповідно до вимог законодавства України щодо поводження з відходами.