Рівні забруднення атмосферного повітря за результатами лабораторних досліджень у I кварталі 2017 року

Безымянный

У першому кварталі 2017 року моніторинг за станом забруднення атмосферного повітря на території Харківської області проводився в місцях проживання населення в зоні впливу автотранспортних магістралей та в місцях відпочинку населення. Окрім цього, лабораторіями Центру проводились дослідження атмосферного повітря відповідно до укладених договорів на межі санітарно-захисних зон підприємств.

Всього по м. Харкову та Харківській області у I кварталі 2017 року досліджено 5010 проб атмосферного повітря, з них з перевищенням гранично допустимих концентрацій (далі – ГДК) – 180 проб (3,6 %).

Питома вага проб атмосферного повітря з перевищенням ГДК в районах області та містах обласного значення становила: у Дворічанському районі – 33,3 %, м. Чугуєві – 30,0 %, Ізюмському районі та м. Ізюмі – 28,6 %, Барвінківському районі – 14,3 %, Борівському – 14,3 %, м. Куп’янську – 14,3 %, Харківському районі – 12,2 %, Зміївському – 7,9 %, Балаклійському – 5,4 %, Богодухівському – 3,2 %, Лозівському – 3,0 %, Чугуївському – 2,9 %.

У місті Харкові досліджено 2387 проб атмосферного повітря. Перевищення ГДК виявлено у 67 пробах ( 2,8 %).
У пробах атмосферного повітря виявлені перевищення ГДК вмісту пилу неорганічного (у 6,2 % досліджених проб), ангідриду сірчистого (у 3,8 % досліджених проб), азоту діоксиду (у 3,1 % досліджених проб), вуглецю оксиду (у 9,1 % досліджених проб), формальдегіду (у 5,7 % досліджених проб), аміаку (у 2,4 % досліджених проб).

Найбільший рівень забруднення атмосферного повітря, як по кількості проб з перевищенням ГДК, так і по кратності перевищення, спостерігається в місцях проживання населення в зоні впливу автотранспортних магістралей: з 2188 досліджених проб перевищення ГДК виявлено в 148 пробах (6,8 %).

На межі санітарно-захисних зон підприємств з 2714 досліджених проб перевищення ГДК виявлено в 32 пробах (1,2 %), в місцях відпочинку населення у 108 досліджених пробах перевищення ГДК не зареєстровано.