Щодо стану атмосферного повітря в місті Харкові

атм фб

Державною установою  «Харківський ОЦКПХ МОЗ» в двох контрольних точках в межах міста Харкова проводиться моніторинг за станом атмосферного повітря для визначення фонових концентрацій хімічних речовин (ангідрид сірчистий, аміак, формальдегід, водень хлористий, хлор, фенол, азоту діоксид, вуглецю оксид, пил неорганічний). За період з 27.09.2022  по 04.10.2022 досліджено 432 проби атмосферного повітря. Вміст зазначених речовин не перевищував «Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджені наказом МОЗ України від 14.01.2020 № 52.