Якість понад усе

ЛЕМП05 на сайт м

На виконання вимог стандарту ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 «Загальні вимоги до технічної компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій», у випробувальному центрі державної установи «Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» в період з 30 травня по 14 червня поточного року проводилися планові внутрішні аудити лабораторій з метою перевірки відповідності запровадженої системи управління якістю вимогам означеного стандарту. Внутрішні аудити є найвищою формою оцінювання результативності функціонування системи управління якістю, яку може застосувати акредитований орган з оцінки відповідності по відношенню до себе без залучення зовнішньої сторони, а їх результати можуть сприяти визначенню потреб та діяльності щодо поліпшення якості послуг, що надає випробувальний центр.