Про Норми радіаційної безпеки

NRBU-97

Після відкриття шкідливої дії іонізуючого випромінювання на живі організми світове співтовариство здійснило величезну роботу щодо вироблення принципів безпечної роботи з іонізуючим випромінюванням. На основі міжнародних документів кожна країна розробляє свою нормативну документацію. Так, в Україні основним правовим документом, що встановлює систему радіаційно-гігієнічних регламентів для забезпечення прийнятних рівнів опромінення як для окремої людини, так і суспільства в цілому є Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97).

НРБУ-97 містить принципи, критерії, нормативи й правила, виконання яких є обов’язковою нормою в політиці держави щодо забезпечення протирадіаційного захисту людини. Дози фонового опромінення населення формуються за рахунок природного зовнішнього гамма-фону місцевості, космічного випромінювання, техногенно  посиленого фону, внутрішнього опромінення за рахунок природних радіонуклідів, медичного опромінення. НРБУ-97 встановлено регламентування опромінення населення від техногенно посилених джерел природного походження. Це  будівельні матеріали, потужності зовнішнього гамма-випромінювання та вміст радону в приміщеннях, вироби з фарфору, з глини, зі скла,  а також мінеральні добрива.

Лабораторія електромагнітних полів та інших фізичних факторів ДУ “Харківський ОЦКПХ МОЗ” проводить радіологічні дослідження  на відповідність НРБУ-97.

Інформуємо, що юридичні та фізичні особи для проведення радіаційного контролю,   радіологічних досліджень будівельних матеріалів, харчових продуктів, лікарської сировини, дозиметричних досліджень з визначення «гамма-фону» та вмісту радону в приміщеннях та інше, можуть звернутися до ДУ «Харківський обласний  центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я» за адресою:

м. Харків, Помірки (тел. 315-00-07).