Про результати моніторингу забруднення атмосферного повітря у Харківській області за 6 місяців 2023 року

фото атмосфера 08.23

З метою проведення оцінки ризиків для здоров’я та санітарно-епідемічного  благополуччя населення  регіону від забруднення довкілля фахівцями ДУ «Харківський обласний  центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» забезпечено моніторинг забруднення атмосферного повітря. Дослідження проводились на межі санітарно-захисних зон підприємств, в місцях проживання населення в зоні впливу автотранспортних магістралей, в місцях відпочинку населення на території адміністративних районів області та в м.  Харків.

Протягом 6 місяців 2023 року всього було досліджено  4865 проб атмосферного повітря на відповідність вимогам гігієнічних регламентів “Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць”. Перевищення гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин  виявлено у 154 пробах (3,2%).

На межі санітарно-захисних зон промислових підприємств досліджено   1565 проб атмосферного повітря, з них 8 проб  з перевищенням ГДК (0,5%).

В місцях проживання населення в зоні впливу автотранспортних магістралей  досліджено 2832 проби атмосферного повітря, з них  з перевищенням ГДК 146 проб (5,2%). Встановлено перевищення ГДК вмісту пилу в 1,1-1,2 раза,  вуглецю оксиду в 1,1-1,2 раза, ангідриду сірчистого в 1,1-1,3 раза, азоту діоксиду в 1,4-1,5 раза, формальдегіду в 1,1 раза.

В місцях відпочинку населення досліджено  468  проб атмосферного повітря,   перевищень ГДК  не виявлено.

На території м. Харків всього було досліджено  2297 проб атмосферного повітря, з них з перевищенням ГДК 76 проб (3,3 %), у тому числі:

– на межі санітарно-захисних зон промислових підприємств – 781 проба, з них  з перевищенням ГДК 8 проб (2,5 %),  встановлено перевищення ГДК  пилу в 1,1 раза,   формальдегіду  в 1,1 раза;

– в місцях проживання населення в зоні впливу автотранспортних магістралей – 1156 проб, з них  з перевищенням ГДК 68 проб (14,6%), встановлено перевищення ГДК  пилу в 1,1 – 1,4 раза,  вуглецю оксиду в 1,1-1,2 раза;

– в місцях відпочинку населення – 360 проб,  перевищень  ГДК  не виявлено.