Радіологічні дослідження будівельних матеріалів

Perforated bricks, stainless steel trowel, yellow helmet insulation tar paper, sewage pipes and concrete primer bucket isolated on white

Вплив на організм людини іонізуючого випромінювання визначається накопиченою дозою, яка являється кількістю поглиненої енергії на величину біологічного матеріалу. Для зменшення накопиченої дози від природних радіонуклідів, що ймовірно присутні в будівельних матеріалах у житлових приміщеннях проводиться визначення  ефективної питомої активності природних радіонуклідів у будівельних матеріалах спектрометричними методами, відповідно до нормативів встановлених НРБУ-97. Ця активність залежить  від походження та місця видобування сировини. Тривалий вплив природних радіонуклідів із будівельних матеріалів негативно діє на органи і системи організму людини та може викликати різноманітні захворювання, у тому числі онкологічні. При придбанні для використання будівельних матеріалів та будівельної сировини, їх безпека встановлюється відповідними радіаційними сертифікатами, що мають бути у продавця.

За поточний період 2023 року лабораторія електромагнітних полів та інших фізичних факторів ДУ «Харківський ОЦКПХ МОЗ» провела 21 дослідження  зразків будівельних матеріалів на вміст природних радіонуклідів. Перевищень нормативних рівнів вмісту природних радіонуклідів, встановлених НРБУ-97    в досліджених зразках не виявлено.

Інформуємо, що  юридичні та фізичні особи для проведення радіологічних досліджень харчових продуктів, а також  будівельних матеріалів,  лікарської сировини, дозиметричних досліджень з визначення зовнішнього гамма – випромінювання, можуть звернутися до ДУ «Харківський ОЦКПХ МОЗ» за адресою: м. Харків, Помірки (тел. (057)- 315-00-07).