Про результати моніторингу рівнів електромагнітного випромінювання на території м. Харків

telescope-937871_1280

Електромагнітні хвилі різних діапазонів, в тому числі радіочастотних, існують в природі, утворюючи постійний природний фон. Збільшення кількості і зростання потужності різноманітних джерел неіонізуючого випромінювання утворює додаткове штучне електромагнітне поле.

Джерелами електромагнітного забруднення в містах є радіотехнічні об’єкти, в т.ч. базові станції операторів мобільного зв’язку. Важливе гігієнічне значення для забезпечення належних умов життєдіяльності людини має стан електромагнітної ситуації в населених місцях. З метою здійснення контролю дотримання гігієнічних норм фахівцями лабораторії електромагнітних полів та інших фізичних факторів Харківського центру контролю та профілактики хвороб щоквартально проводяться вимірювання рівнів електромагнітного випромінювання в місцях розміщення радіотехнічних об’єктів на території м. Харкова. За даними моніторингових досліджень, які проведено  за поточний період 2023 року, максимальні значення щільності потоку енергії не  перевищують  2,5 мкВт/см2  при  гранично допустимому рівні, який згідно з наказом МОЗ України  від 30.11.2020 № 2760, становить 100 мкВт/см2 .

Лабораторія електромагнітних полів та інших фізичних факторів має можливість проводити за зверненнями юридичних та фізичних осіб випробування електромагнітного поля в житлових, громадських та виробничих приміщеннях і  на території житлової забудови.