МОЗ оновило рекомендації з вакцинації проти COVID-19. Кому потрібен новий бустер?

moz-onovylo-rekomendacziyi-z-vakczynacziyi-proty-covid-19

Міністерство охорон здоровя України оновило рекомендації з вакцинації проти COVID-19, затвердивши Наказом МОЗ України від 27.09.2023 № 1700 «Про введення в дію підпункту 1.1 пункту 1 Рішення оперативного штабу Міністерства охорони здоров’я України з реагування на ситуації з поширення інфекційних хвороб, яким можна запобігти шляхом вакцинації від 15 вересня 2023 року» позиції Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ) № 04-09/2023-1, 04-09/2023-2, 04-09/2023-3.  Приводимо їх нижче.

ПОЗИЦІЯ № 04-09/2023-1
(офіційна заява)
Щодо рекомендації МОЗ України стосовно заходів з
імунопрофілактики Дані рекомендації НТГЕІ мають
рекомендований характер.

Рекомендації НТГЕІ щодо визначення пріоритетних груп для вакцинації проти COVID-19 та рекомендацій з отримання бустерних доз вакцини у 2023-2024 роках.
НТГЕІ зауважує, що головною метою вакцинації та введення бустерних доз вакцини проти COVID-19 залишається попередження
тяжких випадків COVID-19, особливо серед визначених груп ризику, захист системи охорони здоров’я. Тому НТГЕІ наголошує на важливості вакцинації раніше не вакцинованих осіб, які належать до групи ризику тяжкого перебігу COVID-19.
Первинна вакцинація проти COVID-19 – курс щеплення, що передбачає отримання двох доз вакцини проти COVID-19 за
гомо/гетерологічною схемою або введення однієї дози, що передбачено інструкцією до застосування вакцини. Додаткова доза вакцини проти COVID-19 зараховується до первинної вакцинації.
Завершений первинний курс щеплень проти COVID-19 – проведена первинна вакцинація (з урахуванням додаткової доз) та отриманням першої бустерної дози вакцини.
Додаткові бустерні дози – дози вакцини, які вводяться після отримання першої (другої дози, якщо така була введена раніше) бустерної дози вакцини проти COVID-19. Для додаткових бустерних доз може бути використана будь-яка з
доступних вакцин проти COVID-19. У при наявності вибору вакцини, перевагу надавати вакцині, що адаптована під варіант Omicron з пріоритезацією осіб, які належать до групи високого пріоритету. Для осіб, які мають порушення схеми вакцинації проти COVID-19 та не отримали другу дозу вакцини чи першу бустерну дозу, повинні їх отримати при першій можливості з дотриманням мінімального інтервалу до введення першої бустерної дози (щонайменше 5 міс для дорослих та 6 міс для дітей)
з введенням наступних додаткових бустерних доз з інтервалами, які зазначені в таблиці.
Вважати дані рекомендації як тимчасові і такі, що можуть бути змінені у випадку надходження оновлених даних.

Група Первинна вакцинація та бустерна доза (перша бустерна доза вводиться через 5 місяців для дорослих та 6 місяців для дітей від первинної вакцинації) Додаткові бустерні дози Примітки
Групи високого пріоритету
Групи, що мають найвищий ризик смерті від COVID-19
Літні люди (вік понад 60 років) Рекомендовані Рекомендовані (через 12 місяців від попередньої дози, але може бути
введена раніше за бажанням особи при
відсутності дефіциту вакцини для щепленняінших осіб з групи, що мають найвищий ризик смерті від COVID-19;
інтервал до введення додаткової бустерної дози має складати
щонайменше 6 місяців від введення
попередньо бустерної
дози)
Найбільш ефективне використання вакцин проти COVID-19, що має найсуттєвіший вплив на зниження смертності
Дорослі віком до 60 років з серйозними супутніми захворюваннями чи важкою формою ожиріння Рекомендовані Рекомендовані (через 12 місяців від попередньої дози, але може бути
введена раніше за бажанням особи при
відсутності дефіциту вакцини для щепленняінших осіб з групи, що мають найвищий ризик смерті від COVID-19;
інтервал до введення додаткової бустерної дози має складати
щонайменше 6 місяців від введення
попередньо бустерної
дози)
Підгрупа в межах групи “Літні люди”: найстарші люди (вік понад 75 років) Рекомендовані Рекомендовані (через 6 місяців від введення попередньої бустерної
дози)
Підгрупа в межах групи “Літні люди”: літні люди з декількома серйозними супутніми захворюваннями Рекомендовані Рекомендовані (через 6 місяців від введення попередньої бустерної
дози)
Інші групи медичного ризику
Імуноскомпроментовані
дорослі, підлітки та діти
від 6 місяців (осіб, які
перебувають з
імуносупресивній терапії
визначено наказом МОЗ
№2070 від 11.10.2019 та
позиція НТГЕІ1)
Рекомендовано
розширений
первинний курс
(із введенням
додаткової дози,
що вводиться
через 1 місяць від
2-ї дози для
вакцин з
2-дозною схемою
вакцинації та 1- ої
дози для вакцин з
1- дозною схемою
вакцинації)2
Рекомендовані (через 6місяців від введення попередньої бустерної дози) Ефективність вакцини нижча у імуноскомпрометованих пацієнтів. Для додаткового захисту рекомендовано такі заходи як використання засобів індивідуального захисту, вакцинація найближчого оточення та лікування на ранньому етапі у випадку інфікування Sars-Cov-2
Вагітні (включно з підлітками) Рекомендовано
розширений
первинний курс
(із введенням
додаткової дози,
що вводиться
через 1 місяць від
2-ї дози для
вакцин з
2-дозною схемою
вакцинації та 1- ої
дози для вакцин з
1- дозною схемою
вакцинації)2
Рекомендовано ввести одну дозу вакцини під час вагітності, якщо
попередню дозу вакцини було введено
понад 6 місяців тому
Вакцинація вагітної досягає кількох цілей: захищає саму вагітну та її дитину – як в утробі, так і після народження до досягнення 6 місяців.
Медичні працівники Рекомендовані Рекомендовані (через 12
місяців від попередньої
дози, але може бути
введена раніше за
бажанням особи при
відсутності дефіциту
вакцини для щеплення
інших осіб з групи, що
мають найвищий ризик
смерті від COVID-19;
інтервал до введення
додаткової бустерної
дози має складати
щонайменше 6 місяців
від введення
попередньо бустерної
дози)
Мета вакцинації – підтримання стійкої системи охорони здоров’я
Групи середнього пріоритету
Здорові молоді дорослі (вік 18-59 років) Рекомендовані Рутинно не рекомендовані. Проте в
окремих випадках вакцинація може бути проведена за бажанням
особи, при відсутності дефіциту вакцини для забезпечення осіб з групи
високого пріоритету і відсутні фактори ризику, пов’язані з введенням
бустерної дози.
Інтервал до введення додаткового бустера має складати щонайменше 6
місяців від введення попередньої бустерної дози
Діти та підлітки від 6 місяців до 17 років з важкою формою ожиріння або супутніми захворюваннями, що можуть призвести до тяжкого перебігу COVID-19 Рекомендовані Рутинно не рекомендовані. Проте в
окремих випадках вакцинація може бути проведена за бажанням
особи, при відсутності дефіциту вакцини для забезпечення осіб з групи
високого пріоритету і відсутні фактори ризику, пов’язані з введенням
бустерної дози.
Інтервал до введення додаткового бустера має складати щонайменше 6
місяців від введення попередньої бустерної дози
Групи низького пріоритету
Здорові діти та підлітки від 6 місяців до 17 років Вакцинацію
рекомендовано
зробити доступною та
проводити за бажанням
законних
представників
дитини.
Рутинно не рекомендовані. Проте в
окремих випадках вакцинація може бути проведена за бажанням
особи, при відсутності дефіциту вакцини для забезпечення осіб з групи
високого пріоритету і відсутні фактори ризику, пов’язані з введенням
бустерної дози.
Інтервал до введення додаткового бустера має складати щонайменше 6
місяців від введення попередньої бустерної дози
Користь та економічна ефективність вакцинації здорових дітей та підлітків значно нижча у порівнянні з вакцинацією груп високого та середнього пріоритету, а також у порівнянні з використанням вакцин проти інших інфекцій у дітей.

1 Позиція НТГЕІ № 16-06/2022

2 Позиція НТГЕІ № 18-10/2021-1

Джерело – Національний портал з імунізації