Умови праці працівників при використанні персональних комп’ютерів

Serious bearded office worker looking at computer monitor and typing on keyboard at the table at office

Зараз важко уявити собі підприємство, установу чи офіс, де б не використовували персональний комп’ютер. З того часу, як почали використовувати комп’ютерну техніку, проводяться дослідження стосовно впливу їх на здоров’я працюючих.

Комп’ютер для сучасної людини є такою же технічною необхідністю, як телевізор або холодильник. Побутові прилади ми використовуємо не задумуючись про їх шкідливість або нешкідливість. Працюючи з комп’ютером працівник потрапляє під вплив різноманітних факторів. Внаслідок інтенсивного використання комп’ютерної техніки безпосередньо у робочій зоні користувача може бути присутнім озон, який є хімічною речовиною 1 класу небезпеки. За результатами проведених гігієнічних досліджень рівні шуму на робочих місцях працівників офісних приміщень доходять до 60 дБА при нормативному рівні 50 дБА.

Як правило, роботу працівників з комп’ютером пов’язують зі шкідливим впливом електромагнітних полів. Це мало місце під час використання моніторів з електронно-проміневою трубкою. У сучасних комп’ютерах використовуються рідкокристалічні монітори, тому вплив електромагнітних полів практично відсутній. Наявним залишається електростатичне поле на поверхні монітору та поверхні клавіатури. Рівень напруженості електростатичного поля залежить від вологості повітря  в приміщенні, тому необхідно проводити провітрювання та вологе прибирання.

Умови праці користувача персональним комп’ютером повинні відповідати вимогам Державних санітарних правил і норм роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин ДСанПіН 3.3.2.007-98. Керівники підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та підпорядкування у порядку забезпечення контролю зобов’язані облаштувати робочі місця користувачів персональних комп’ютерів відповідно до вимог вищезазначеного документа.

Лабораторія електромагнітних полів та інших фізичних факторів ДУ « Харківський ОЦКПХ МОЗ» має можливість  проводити лабораторні дослідження для визначення умов праці з використанням персональних комп’ютерів. Фізичні та юридичні особи можуть звертатись для проведення лабораторних та інструментальних досліджень за адресою: м. Харків, Помірки ( тел. 315 00 07)