Про результати радіологічних досліджень харчових продуктів

спектрометрраспололожить справа от заголовка

Фахівцями лабораторії електромагнітних полів та інших фізичних факторів ДУ «Харківський ОЦКПХ МОЗ» проводиться радіологічний контроль продуктів харчування. За минулий період 2023 року були проведені спектрометричні дослідження 119 зразків харчових продуктів. Перевищення гігієнічних нормативів вмісту радіонуклідів цезію-137 та стронцію-90  в досліджених зразках не встановлено.

Інформуємо, що  юридичні та фізичні особи для проведення радіологічних досліджень будівельних матеріалів, харчових продуктів, лікарської сировини, дозиметричних досліджень з визначення рівня напруженості дози зовнішнього гамма-випромінювання, рентгенівського випромінювання та еквівалентної рівноважної об’ємної активності радону-222 у повітрі приміщень, можуть звернутися до ДУ «Харківський ОЦКПХ МОЗ» за адресою: м. Харків, Помірки (тел. 315-00-07).