Резистентність мікроорганізмів до дезінфектантів в умовах систематичного їх застосування

мікроорганізми (4)

Поряд з існуючою резистентністю (стійкістю) мікроорганізмів до антибіотиків (антибіотикорезистентність) набуває широкого розповсюдження резистентність мікроорганізмів до дезінфекційних засобів (дезрезистентність).

Резистентність мікроорганізмів до дезінфекційних засобів формується внаслідок:
–  довготривалого використання дезінфекційних засобів із однієї хімічної групи;
– використання занижених концентрацій робочих розчинів дезінфекційних  засобів;
– порушення правил зберігання, приготування, використання дезінфекційних засобів тощо.

Все це призводить до формування  у закладах охорони здоров’я стійких госпітальних штамів мікроорганізмів – збудників внутрішньо-лікарняних інфекцій. Найстійкішими до дії хімічних засобів дезінфекції є пріони та спори бактерій. Найменш стійкі вегетативні форми бактерій та слабостійкі віруси.

Серед заходів, спрямованих на зниження формування дезрезистентних штамів, є своєчасна ротація препаратів однієї хімічної групи на дезінфекційні засоби іншої групи. Обгрунтовано, що оптимальні терміни ротації препаратів (в залежності від діючої речовини) становлять 2-4 місяці їх постійного використання з проведенням моніторингу дезрезістентності.

Впровадження в медичну практику великої кількості дезінфікуючих препаратів зробило актуальною проблему  їх оптимального вибору. В сучасних умовах дезінфекційні засоби повинні характеризуватися широким спектром антимікробної активності, тривалим терміном придатності, відсутністю подразнюючої дії, відсутністю проблеми утилізації відпрацьованих дезінфекційних розчинів тощо.

Важливим залишається дотримання правил зберігання дезінфекційних засобів, приготування робочих розчинів та режимів їх використання. Мають значення робоча концентрація препарату, час експозиційної витримки, сумісність з матеріалами виробів, можливість дезінфекції у присутності людей та ін.

При плануванні закупівлі  дезінфекційних засобів, необхідно враховувати характеристики як препарату, так і об’єктів застосування. Використовувати  засоби, які пройшли державну реєстрацію, мають висновок державної експертизи, якість продукції яких підтверджена сертифікатом.