Про результати радіологічних досліджень сировини та будівельних матеріалів

спектрометр

Фахівцями лабораторії електромагнітних полів та інших фізичних факторів ДУ «Харківський ОЦКПХ МОЗ» проводиться радіологічний контроль сировини та  будівельних матеріалів. За минулий період 2023 року були проведені спектрометричні дослідження 90 зразків. Перевищення гігієнічних нормативів вмісту радіонуклідів в досліджених зразках не встановлено.

Інформуємо, що  юридичні та фізичні особи для проведення радіологічних досліджень сировини та будівельних матеріалів, харчових продуктів, лікарської сировини, дозиметричних досліджень з визначення рівня напруженості дози зовнішнього гамма-випромінювання, рентгенівського випромінювання та еквівалентної рівноважної об’ємної активності радону-222 у повітрі приміщень, можуть звернутися до ДУ «Харківський ОЦКПХ МОЗ» за адресою: м. Харків, Помірки (тел. 315-00-07).