Cтерилізація. Поняття. Вимоги

2

Стерилізація – це процес знищення усіх видів мікроорганізмів та їх спор на виробах медичного призначення (ВМП).

Усі використані інструменти слід вважати такими, що є джерелом мікроорганізмів, які можуть передаватись пацієнтам та медичному персоналу.

Особливу небезпеку становлять  інструменти багаторазового використання, що контактували з кров’ю, мокротинням, іншими біологічними рідинами. У практиці не можна допускати висихання на інструментах залишків органічних забруднень, оскільки вони в подальшому знижують ефективність знезараження і призводять до корозії металевих виробів.

Технологічний процес стерилізації ВМП включає в себе наступні етапи: попереднє очищення, дезінфекцію, передстерилізаційне очищення і власне стерилізацію.

Стерилізація ВМП проводиться у централізованих стерилізаційних відділеннях  або децентралізовано – в спеціально виділених приміщеннях закладів охорони здоров’я.

Не допускається проведення стерилізації у кабінетах, де надається медична допомога пацієнтам, або в інших приміщеннях, де відсутні умови для дотримання санітарно-гігієнічних вимог та протиепідемічного режиму, необхідних для процесу стерилізації.

Стерилізацію медичних виробів здійснюють фізичним (паровим, повітряним) і хімічним (розчинами хімічних засобів, газовим, плазмовим) методами, використовуючи для цього відповідні стерилізаційні засоби та типи обладнання, які дозволені для цих цілей в Україні.

Порядок та вимоги проведення стерилізації з метою профілактики інфекцій, пов’язаних з наданням медичної допомоги, визначені у наказі МОЗ України від 11.08.2014 № 552 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Дезінфекція, передстерилізаційне очищення та стерилізація медичних виробів в закладах охорони здоров’я». Ці правила є обов’язковими для усіх закладів незалежно від форми власності та відомчого підпорядкування.

На базі Державної установи «Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» в рамках безперервного професійного розвитку проводяться тренінги для працівників лікувальних закладів, у тому числі – «Основи репроцесингу виробів медичного призначення у закладах охорони здоров’я».

З тематикою тренінгів безперервного професійного розвитку можна ознайомитись за посиланням: https://labcenter.kh.ua/?page_id=29020