Про результати радіологічних досліджень сировини та будівельних матеріалів

спектрометрраспололожить справа от заголовка

Фахівцями ДУ «Харківський ОЦКПХ МОЗ» проводиться радіологічний моніторинг сировини та  будівельних матеріалів. Протягом 2023 року були проведені 114 випробувань  радіонуклідного складу та питомої активності природних і штучних радіонуклідів в об′єктах природного середовища. Перевищення гігієнічних нормативів вмісту радіонуклідів в досліджених зразках не встановлено.

Інформуємо, що  юридичні та фізичні особи для проведення радіологічних досліджень сировини та будівельних матеріалів, харчових продуктів, лікарської сировини, дозиметричних досліджень з визначення рівня напруженості дози зовнішнього гамма-випромінювання, рентгенівського випромінювання та еквівалентної рівноважної об’ємної активності радону-222 у повітрі приміщень, можуть звернутися до ДУ «Харківський ОЦКПХ МОЗ» за адресою: м. Харків, Помірки (тел. 315-00-07).