Про лабораторні дослідження в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку Харківської області

Безымянный

З метою контролю якості та безпечності питної води, води поверхневих водойм та харчування дітей в закладах оздоровлення та від-починку фахівцями ДУ «Харківський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» протягом липня місяця проведено відбір та дослідження проб з об’єктів навколишнього середовища в 24 закладах оздоровлення та відпочинку   (22 заклади оздоровлення та відпочинку, 1 заклад оздоровлення санаторного типу та 1 наметове містечко).

На харчоблоках дитячих оздоровчих закладів відібрано та досліджено 24 проби готових страв для визначення калорійності: з них 1 проба обіду не відповідала допустимим межам відхилень, що свідчить про порушення норм вкладання продуктів при приготуванні страв та в 1 пробі встановлено невідповідність розрахункової калорійності обіду (відповідно до меню-розкладки) нормам харчування, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку».

Досліджено 442 змиви з обладнання, одягу та рук працівників на наявність бактерій групи кишкової палички, з них 20 (4,5%) не відповідали нормативу. З 61 проби готових кулінарних виробів, досліджених на бактеріальне забруднення, відхилення від нормативу виявлені в 1 пробі.

Зазначені факти свідчать про недотримання персоналом харчоблоків правил особистої гігієни та санітарно-гігієнічного режиму, в т.ч. режиму миття інвентарю та обладнання, недостатню термообробку харчових продуктів під час приготування страв тощо, що може призвести до виникнення групових інфекційних захворювань в закладах оздоровлення та відпочинку.

В позаміських закладах оздоровлення та відпочинку, де є пляжі, досліджено          26 проб води відкритих водойм на санітарно-хімічні показники, 28 проб на мікробіологічні показники та 10 – на паразитологічні. Не відповідали нормативним показникам 4 проби  води за санітарно-хімічними показниками з акваторії пляжу наметового містечка «Бритай» у Лозівському районі.

Всього відібрано та досліджено 12 проб питної води на санітарно-хімічні  показники та 19 проб на мікробіологічні показники. Усі досліджені проби питної води відповідали вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

З метою оперативного реагування та своєчасної ліквідації порушень санітарного законодавства, що призвели до незадовільних результатів лабораторних досліджень, керівникам дитячих закладів оздоровлення та відпочинку в стислі терміни направлялись листи з рекомендаціями щодо покращення санітарного стану об’єктів. Про результати моніторингових відвідувань та встановлені факти невідповідності досліджених проб нормативним показникам проінформовані органи місцевого самоврядування.

З власниками, керівниками та працівниками дитячих закладів оздоровлення та відпочинку проведено 48 лекцій та 28 бесід.