Про здійснення мікробіологічного моніторингу

vir5

Захворюваність гострими вірусними парентеральними гепатитами у Харківській області залишається нестійкою. Показники захворюваності за 2 місяці 2015 року зросли у порівнянні з аналогічним періодом минулого року та перевищують середні по Україні.
При детальному вивченні шляхів та факторів передачі було встановлено, що 68,0% (у 2014 році – 76,9%) хворих парентеральними вірусними гепатитами ймовірно інфікувалися у лікувально-профілактичних закладах при санації порожнини рота, оперативних втручаннях, ін’єкціях та інших маніпуляціях.
З метою виконання вимог санітарно-гігієнічних норм та правил,спрямованих на забезпечення інфекційної безпеки пацієнтів та медичногоперсоналузакладах охорони здоров’я необхідно проводити бактеріологічний контроль стерильності виробів медичного призначення, санітарно-мікробіологічні дослідження з епідемічно значимих об’єктів внутрішнього середовища.
Мікробіологічний моніторинг здійснюється лабораторіями закладів охорони здоров’я (ЗОЗ), а у разі їх відсутності закладами державної санітарно-епідеміологічної служби України на добровільній основі за договорами, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.10.2002 №1544 «Про затвердження переліку робіт і послуг у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, які виконуються і надаються за плату».
Державна установа «Харківський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України» має мікробіологічні лабораторії, які атестовані, мають дозвіл на роботу із збудними III-IV груп патогенності та спроможні на високому професійному рівні виконувати вищезазначені дослідження.
Бактеріологічна лабораторія відділу досліджень біологічних факторів ДУ «Харківський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України» акредитована Національним агентством з акредитації України відповідно до вимог ДСТУ ISO/IES 17025:2006, що дає змогу застосовувати найсучасніші методики лабораторних та інструментальних досліджень та задовольнити потреби замовників.